Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 9  
Back povratak na rezultate
Složena rečenica sa sastavnim klauzama u jeziku savremenih proznih pisaca Davida Albaharija, Vladana Matića i Gorana Petrovića
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

e-adresaruzica.mirilov2010@gmail.com
Ključne reči: savremeni srpski jezik; sintaksa; semantika; rečenica; koordinacija; kopulativna klauza
Sažetak
U radu se proučava složena rečenica sa sastavnim klauzama (sindetskih) vezničkih struktura. Za korpus su uzeta dela savremenih proznih pisaca Davida Albaharija, Vladana Matića i Gorana Petrovića. Analiza i klasifikacija primera izvršena je po veznicima i, pa, te, ni, niti i a koji vezuju sastavne klauze. Cilj istraživanja jeste uočavanje i izdvajanje semantičkih tipova u okviru sintaksičko-semantičkog odnosa kopulativnosti: simultanost, sukcesivnost, posledičnost, zaključni odnos, nijansa načina, namere, konkretizacije i isticanje rezultata.
Reference
Ajanović, M. (1953-1954) Nezavisno složene rečenice i odnos prostih rečenica u njima. Naš jezik, Beograd, knj. 5, sv. 3- 134-147; sv. 5-6: 221; sv. 8: 206, 4(7): 278-291
Belić, A. (1954) O složenim rečenicama i srodnim pojavama. Naš jezik, Beograd, knj. 5, sv. 7--234; sv. 10: 227, 8(9): 297-305
Brabec, H., Živković, S. (1970) Gramatika hrvatskosrpskoga jezika. Zagreb
Kašić, J. (1962) Sistem kopulativnih veznika I, PA, TE u srpskohrvatskom književnom jeziku. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, (7)
Katičić, R. (1986) Sintaksa hrvatskoga književnog jezika - nacrt za gramatiku. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
Kovačević, M. (1993) Raspored klauza u nezavisnosloženoj rečenici. Zbornik Matice srpske za. filologiju i lingvistiku, XXXVl/2: 181-206
Kovačević, M. (1993) Objasnidbene (eksplanativne) koordinirane konstrukcije. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Novi Sad, XXXVI/1, 99- 121
Kovačević, M. (1997) Parataksičke i hipotaksičke odnosne rečenice. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, vol. 40, br. 1, str. 49-61
Lalević, M. (1962) Sintaksa srpskohrvatskog književnog jezika. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika NRS
Maretić, T. (1963) Gramatika. hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Matica hrvatska
Miler, B. (1986) Međusobni odnosi među logičko-semantičkim relacijama i zavisnim odnosno nezavisnim sintaksičkim strukturama. u: Naučni sastanak slavist u Vukove dane, 15/1: 95-101
Minović, M. (1987) Sintaksa. srpskohrvatskog-hrvatskosrpskog književnog jezika za više škole. Sarajevo: Svetlost
Mrazović, P., Vukadinović, Z. (1990) Gramatika srpskohrvatskog jezika za strance. Novi Sad
Pranjković, I. (1987) Implicitna koordinacija. Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 22 107-147
Pranjković, N. (1993) Rasprave iz sintakse hrvatskog standardnog jezika. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Biblioteka Jezikoslovlje, knj. 3
Pranjković, N. (1984) Koordinacija u hrvatskom književnom jeziku. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo. Znanstvena biblioteka
Simić, P. (1999) Osnovi sintakse srpskog jezika - teorija iskaznih formi. Beograd: Filološki fakultet
Stanojčić, Ž., Popović, M., Micić, C. (1989) Savremeni srpskohrvatski jezik i kultura izražavanja. Beograd
Stevanović, M. (1988) Karakter značenja veznika kao spoljnih znaka unutarnje veze među rečenicama. u: Studije i rasprave o jeziku, Nikšić: Univerzitetska riječ
Stevanović, M. (1991) Savremeni srpskohrvatski jezik II, Sintaksa. Beograd: Naučna knjiga
Tanasić, C. (1996) Prezent u savremenom srpskom jeziku. Beograd: Institut za srpski jezik SANU, knj. 12
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci