Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
2007, br. 3-4, str. 105-115
Leksički fond dece oštećenog sluha i primena ilustracije
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Ključne reči: ilustracija; opisivanje; vrste reči; rečenica; deca oštećenog sluha; deca koja čuju
Sažetak
Cilj ovog istraživanja bio je da se na osnovu primene ilustracije ispita upotreba različitih vrsta reči u jezičkoj produkciji i da se izvrši analiza upotrebljenog rečnika kod učenika oštećenog sluha i učenika koji čuju. Ispitivanje je obuhvatilo 94 učenika oštećenog sluha i 60 učenika koji čuju uzrasta od III do VIII razreda. Rezultati istraživanja su pokazali velike razlike u kvalitetu i kvantitetu leksičkog fonda između ove dve grupe učenika. Učenici oštećenog sluha pokazuju teškoće u formiranju i razumevanju strukture rečenice, dominantna je upotreba imenica i glagola, dok su ostale vrste reči na veoma niskom nivou.
Reference
Cvetanović, V.J., Milatović, V., Jovanović, A. (1995) Metodika nastave srpskog jezika - izbor tekstova za studente učiteljskih fakulteta. Beograd: Učiteljski fakultet
Dimić, N.D., Isaković, L. (2005) Ilustracija u nastavi srpskog jezika u školama za gluvu i nagluvu decu. Beogradska defektološka škola, br. 1, str. 37-43
Dimić, N.D., Vujasinović, Z.L., Isaković, L. (2003) Funkcija slika u nizu u nastavi maternjeg jezika u školama za gluve i nagluve. Beogradska defektološka škola, br. 1-2, str. 66-80
Dimić, N.D. (2003) Govorno-jezički deficiti kod gluve i nagluve dece - ogledi o jeziku gluvih i nagluvih. Beograd: Društvo defektologa Srbije i Crne Gore
Dimić, N.D. (2002) Klase reči i leksički deficiti kod gluve i nagluve dece. Istraživanja u defektologiji, br. 1, str. 131-142
Dimić, N.D. (1996) Specifičnosti u pisanju slušno oštećene dece. Beograd: Defektološki fakultet
Dimić, N.D., Isaković, L. (2007) Karakteristike leksikona kod dece oštećenog sluha i dece koja čuju. Beogradska defektološka škola, br. 1, str. 9-25
Dimić, N.D., Isaković, L. (2006) Ilustracija kao stimulans za razvoj rečnika učenika oštećenog sluha i učenika koji čuju. Beogradska defektološka škola, br. 3, str. 1-22
Kašić, Z.N., Dimić, N.D. (1999) Tipovi agramatizma u zavisnoj klauzi kod gluve i nagluve dece. Beogradska defektološka škola, br. 2-3, str. 5-14
Kristal, D. (1996) Kembrička enciklopedija jezika. Beograd: Nolit
Lukić, V. (1982) Dečja leksika. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Marinković, S. (1995) Metodika kreativne nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Kreativni centar
Menyuk, P. (1988) Language development: Knowledge and use. Boston university, Scott Foresman and co
Ostojić, S.B. (2000) Karakteristike sintakse u govoru nagluve dece. Beogradska defektološka škola, br. 2-3, str. 23-30
Vučković, M. (1993) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 08.12.2009.

Povezani članci

Spec eduk i rehabilitacija (2007)
Funkcija leksičke spremnosti kod dece oštećenog sluha
Dimić Nadežda D., i dr.

Spec eduk i rehabilitacija (2006)
Specifičnosti rečnika kod dece oštećenog sluha osnovnoškolskog uzrasta
Kovačević Tamara R.

Istraživanja u defektologiji (2002)
Agramatična produkcija i semantička 'zbrka' kod dece ranog školskog uzrasta
Kašić Zorka N.

prikaži sve [64]