Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 4 od 18  
Back povratak na rezultate
Metodički postupci intepretacije književnog teksta sa hrišćanskom tematikom u čitankama za mlađe razrede osnovne škole
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

e-adresabosko.lj.milovanovic@gmail.com
Sažetak
Nikada ne sme da se zaboravi da ne postoji, niti ikada može da postoji tako savršena didaktičko-metodička aparatura kojom se u potpunosti obuhvata analiza i interpretacija teksta. Pitanja, zadaci, tumačenja i komentari u sastavu aparature ne mogu biti ni osnova za tumačenje teksta, ma koliko se ponekad u stručnoj literaturi insistiralo na takvoj njenoj temeljnoj funkciji. Ako u razmatranje ovog problemskog odnosa unesemo samo zrnce filosofskog pristupa, postaje jasno da se ne može istovremeno zagovarati imanentnost u pristupu, izučavanju, tumačenju i interpretaciji književnog dela, i sagledavati u didaktičko-metodičkoj aparaturi osnov za taj isti pristup, izučavanje, tumačenje i interpretaciju dela. Nikada ne sme da se zaboravi da ne postoji, niti ikada može da postoji tako savršena didaktičko-metodička aparatura kojom se u potpunosti obuhvata analiza i interpretacija teksta.
Reference
Cvetanović, V. (1998) Čitanka - udžbenik i literarna antologija. u: Vrednosti savremenog udžbenika II, Užice: Učiteljski fakultet
Ilić, P. (2006) Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi - metodika nastave. Novi Sad: Zmaj
Jovanović, Z. (2002) Obrada domaće lektire u mlađim razredima osnovne škole. Beograd: Anturijum
Kisić, U. (1999) Estetski i obrazovni zahtevi u interpretaciji umetničkih sadržaja u čitankama za osnovnu školu. u: Vrednosti savremenog udžbenika III, Užice: Učiteljski fakultet
Mijanović, N. (2009) Individualizovana nastava kao osnovna didaktička paradigma škole budućnosti. u: Buduća škola II, Beograd: Srpska akademija obrazovanja
Milinković, M. (1999) Problem koncepcije i autorstva čitanke za drugi razred osnovne škole. u: Vrednosti savremenog udžbenika, Užice: Učiteljski fakultet, II
Stišović, M.A. (2009) Zadaci i ishodi savremenog metodičkog pristupa književnoumetničkom tekstu. u: Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - Ciljevi i zadaci vaspitno-obrazovnog rada, Užice: Učiteljski fakultet
Trnavac, N.D. (1999) Didaktičko-metodička aparatura za rad učenika u osnovno-školskim udžbenicima - analiza radnih naloga za samostalni rad učenika. u: Vrednosti savremenog udžbenika (III), međunarodni simpozijum, zbornik radova, Užice: Učiteljski fakultet, III, str. 93-123
Zlatić, L., Petrović-Bjekić, D. (1999) Oblici učenja u čitankama za 3. i 4. razred osnovne škole iz ugla aktivne nastave. u: Vrednosti savremenog udžbenika III, Užice: Učiteljski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/zrufpl1610223M
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2017.