Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 5 od 18  
Back povratak na rezultate
2015, br. 149, str. 205-225
Narativni aspekti hiperteksta
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Ključne reči: gipertekst; čitalac; ahronija; fokalizacija; kod
Sažetak
U radu se istražuju narativni aspekti hiperteksta a posebno ahronija i fokalizacija. Dovodi se u pitanje teza po kojoj se baza podataka opire narativu. Suprotno tome, baza podataka kao znakovni ali neuređeni sistem, strategijama naratologije pokreće se u kodirani poredak priče. Narativne linije mogu biti ograničene samo od strane fokalizatora (autora/ čitaoca).
Reference
Abot, H.P. (2009) Uvod u teoriju proze. Beograd: Službeni glasnik
Bal, M. (2000) Naratologija. Beograd: Narodna knjiga
Deleuze, G., Guattari, F. (1987) A thousand plateaus. Minneapolis
Eko, U. (2003) Šest šetnji po narativnoj šumi. Beograd: Narodna knjiga
Eko, U. (2004) Kod. Beograd: Narodna knjiga
Fuko, M. (1975) Šta je autor?. Izraz, Sarajevo, br. 11-12
Gibson, V. (2001) Neuromanser. Beograd: Plato
Gržinić, M. (1998) U redu za virtualni kruh. Zagreb: Meandar
Kaler, Dž. (1990) Strukturalistička poetika. Beograd: Srpska književna zadruga
Kenan, S.R. (1983) Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London -, New York: Routledge
Kenan, Š.R. (2007) Narativna proza. Beograd: Narodna knjiga
Landow, P.G. (1994) Hyper/Text/Theory. Baltimore, London: The Johns Hopkins University Press
Lunenfeld, P. (2000) Snap to grid. London - Massachusetts: MIT Press Cambridge
Manovič, L. (2001) Metamediji - izbor tekstova. Beograd: Centar za savremenu umetnost
Prins, Dž. (2011) Naratološki rečnik. Beograd: Službeni glasnik
Riker, P. (1993) Vreme i priča I. Novi Sad-Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Ryan, M.L. (2002) Pitanje naracije u digitalnim medijima. Novi Sad: Kultur-treger, broj 3
Wenot, L. (2000) Naracija i svetska mreža, Gurui digitalne pustinje. Beograd: Mono&Manana Press
Ženet, Ž. (1985) Figure. Beograd: Vuk Karadžić
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/kultura1549205R
objavljen u SCIndeksu: 18.06.2016.

Povezani članci

Kultura (2012)
Konstrukcija znanje o/i umetnosti u doba digitalnih medija
Rodić Predrag

CM: Commun Media (2019)
Pripovedanje u novinarstvu kao žanrovski postupak
Mirkov Lidija

Zb Filoz fak Priština (2019)
Hronotop u teoriji pripovesti i pripovedanja
Aleksić Slađana V.

prikaži sve [19]