Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 14  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2013, vol. 68, br. 3, str. 487-496
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
Proračun parametara dugačkih cilindričnih sistema za indukciono grejanje
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Beograd

Sažetak

U radu su razmotreni i dopunjeni analitički proračuni karakterističnih veličina (apsorbovane aktivne i reaktivne snage) dugačkih cilindričnih elektromagnetnih sistema za indukciono grejanje. Dobijeni rezultati su sistematizovani, potpunije i detaljnije nego što je to urađeno u relevantnoj literaturi. Tako dobijeni rezultati, u vidu grafika, mogu korisno poslužiti za određivanje parametara ekvivalentnih šema (otpornosti i reaktansi) koje se koriste za proračune, realnih (kratkih) sistema za indukciono grejanje, po približnim metodama.

Ključne reči

indukciono grejanje; induktor; šarža; aktivna snaga; reaktivna snaga; ekvivalentna šema; rezistanca; reaktansa

Reference

Brajović, V.P. (1985) Elektrotermija - sistem indukcionog grejanja. Beograd: Naučna knjiga
Golovin, G.F., Zamjatin, M.M. (1965) Visokočastotnaja termičeskaja obrabotka. Moskva: Energija
Grupa autora (1974) Elektrowarme, Theorie und Praxis, Union Internationaled Elekctrothermie (UIE). Paris: VELAG W. GIRARDET - Essen, Printed in Germany
Hot, E. (1985) Elektrotermička konverzija energije. Sarajevo: Svjetlost
Kostić, M. (1990) Prilog teoriji proračuna induktora kod sistema grejanja elektromagnetnom indukcijom sa izraženim površinskim efektom. Čačak: Tehnički fakultet, doktorska disertacija
Mahmudov, K.M., Sluhockij, A.E. (1970) Rasčet električeskih parametrov nagrevateljnih induktorov metodom navedenih e. d. s. u: Trudi VNII TVC, Vipusk 11, 11-25
Nemkov, V.S., Sluhockij, A.E. (1970) Rascet parametrov korotkih induktorov s pomoscu sheme zamescenija. u: Trudi UNIITVC, Vipusk 11, Len: Masinostroenie, 26-36, ruski
Nemkov, V.S., Polevodov, B.P. (1980) Matematičeskoe modeliravanie na EVM ustrojstv visokočastotnova nagreva. Leningrad: Masinostroenie, ruski
Samov, A.N., Bodazkov, V.A. (1974) Proektirovanie i ekspluatacija visokočastotmih ustanovok. Len: Masinostroenije, 280
Simpson, P.G. (1960) Induction heating. New York
Sluhockij, A.E., Riskin, S.E. (1970) Induktori dlja indukcionova nagreva. Leningrad: Energija
Sluhockij, A.E., i dr. (1981) Ustanovki indukcionnoga nagreva. Leningrad: Energoizdat
Suhorkov, V.V. (1975) Matematičeskoe modelirovanie elektromagnitnih poljej v provodniih sredah. Moskva: Energija
Vajnberg, A.M. (1967) Indukcionie plaviljnie peci. Moskva: Energija