Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2015, br. 69, str. 313-329
O sporazumnoj podeli nasledstva u uporednom pravu
nema

e-adresaevtimovivana@yahoo.com
Ključne reči: naslednička zajednica; deoba; subjekti; sporazum; forma; realizacija
Sažetak
Naslednička zajednica nastaje na osnovu zakona, a povodom smrti fizičkog lica. Imajućiu vidu da se radi o zajednici naslednika koja nastaje nezavisno, pa čak i protivno njihovoj volji, ona jeu pravu praktično neodrživa. U cilju prestanka nasledničke zajednice kao prinudne tvorevine, naslednicima je dato pravo da, nezavisno jedan od drugog, zahtevaju podelu ili izvrše sporazumnu deobu nasledstva. Predmet rada je razmatranje zakonskih odredaba sporazumne deobe nasledstva u uporednom pravu. Sporazumna deoba nasledstva je kompleksno pravno područje. Govoreći o sporazumnoj deobi nasledstva, razmotrićemo sve njene segmente.
Reference
*** (2006) Građanski zakonik Republike Francuske. Code Civil, zaključno sa izmenama i dopunama iz 2006. godine, La loi No, du Juin 2006
*** (2004-2006) Građanski zakonik Republike Austrije (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch). JGS, Nr. 946/1811 idF BGB1 I 58/2004, 77/2004, 43/2005, 113/2006
*** (2008) Građanski zakonik Republike Nemačke / Bürgerliches Gesetzbuch. RGB1 I S. 195, zaključno sa izmenama i dopunama iz 2008. godine, BGB1. I S2399
*** (2001) Građanski kodeks Ruske Federacije / Graždanskij kodeks Rassijskoj Federacii. SZRF, Treći deo ovog Zakonika, N 49, ot 03.12.2001
*** (2003) Zakon o vanparničnom postupku Republike Austrije. Auberstreitgesets, BGB1 2003/111
*** (1976) Zakon o obaveznom učešću javnih beležnika Republike Austrije / Notariatszwanggesetz. OGH, 25. 06. 1976, 1 Ob 105/75 (LGZ Wien 45 R 242/74; BG Floridsdorf 4 C 418/72)
*** (1949-2007) Zakona o nasleđivanju Republike Bugarske / Zakon za nasledstvotto na Republika B'‘lgarija. Obn. DV, br. 22/1949, 41/1949, 275/1950, 41/1950, 41/1985, 60/1992, 21/1996, 104/1996, 117/1997, 96/1999, 34/2000, 59/2007
*** (1951-2007) Zakon o svojini Republike Bugarske / Zakon za sopstvenost na Republika B'‘lgarija. Obn. DV, br. 92/1951, 12/1958, 90/1963, 26/1973, 54/1974, 87/1974, 55/1978, 36/1979, 19/1985, 14/1988, 91/1988, 38/1989, 31/2000, 46/2006, 105/2006, 24/2007, 59/2007, 113/2007
*** (1950-2007) Zakon o obavezama i sporazumima Republike Bugarske / Zakon za zad'‘lženjata i dogovorite na Republika B'‘lgarija. Obn. DV, br. 2/1950, br. 275/1950, 69/1951, 92/1952, 85/1963, 27/1973, 16/1977, 28/ 1982, 30/1990, 12/ 1993, 56/ 1993, 83/1996, 104/1996, 83/1999, 103/1999, 34/2000, 19/2003, 42/2005, 43/2005, 36/2006, 59/2007
*** (2003) Zakon o nasljeđivanju Republike Hrvatske. Narodne novine, br. 48/2003, 163/2003
*** (1996-2006) Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Republike Hrvatske. Narodne novine, br. 91/1996, 68/1998, 137/1999, 22/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006
*** (2003-2015) Obiteljski zakon Republike Hrvatske. Narodne novine, br. 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13, 05/15
*** (2005-2011) Zakon o obaveznim odnosima Republike Hrvatske. Narodne novine, br. 35/05, 41/08, 125/11
Delfosse, A., Peniguel, J.-F. (2006) La réforme des successions et des libéralités. Paris
Gavella, N., Josipović, T., Gliha, I., Belaj, V., Stipković, Z. (1998) Stvarno pravo. Zagreb
Gavella, N. (1983) Pravni položaj nasljednika. Zagreb
Klüsener, B., Walter, E. (2002) Erbern, Vererben und Nachlassplanung. Recklinghausen: ZAP-Verl
Koziol, H., Welser, R. (2007) Grundriss des burgerlichen Rechts. Wien: Erbrecht, Band II - Schuldrecht Allgemeiner Teil, Schuldrecht Besonderer Teil
Krneta, S. (1978) Subjektivna prava, autorizovana odrednica. u: Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada, Beograd, tom III, str. 198-199
Leipold, D. (2002) Erbercht. Tübingen
Maganić, A. (2008) Razvrgnuće suvlasničkezajednice. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Petrušić, N. (1995) Postupak za deobu zajedničke stvari ili imovine. Niš, doktorska disertacija
Soergel, Hs.Th., Siebert, W. (1974) Bürgerliches Gesetzbuch, mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Stuttgart, band 6, Erbercht
Stojanović, N. (2009) Naslednička zajednica. Niš
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1569313E
objavljen u SCIndeksu: 29.07.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Ekon: teor praks (2019)
Porez na nasleđe u Republici Srbiji
Vasiljković Jovana, i dr.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2015)
Značaj negatorne tužbe za zaštitu životne sredine
Cvetić Radenka M.

Anali Pravnog fak Beograd (2015)
On creditor's supplemental rights
Radović Vuk, i dr.

prikaži sve [10]