Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 5 od 38  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 7, br. 1, str. 32-49
Telohranitelj, nov statusni simbol - profesionalni izazov
Univerzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad

e-adresavpilipovic@useens.net, danicic.milan@fbzbl.net
Ključne reči: regulativa; poslovi telohranitelja; vrline telohranitelja; znanja i veštine; standardi
Sažetak
U radu se obrađuju zakonski osnovi, potrebna znanja i veštine, način obavljanja poslova telohranitelja, kao i etički principi i standardi u obavljanju poslova. Industrijalizacija privatne bezbednosti je nezaustavljiv proces i sve više zaživljava i u Srbiji. Nakon više od dve decenije ova značajna oblast privatnog sektora bezbednosti je potpunije regulisana Zakonom o detektivskoj delatnosti i Zakonom o privatnom obezbeđenju. Fizičko-tehnička zaštita lica i imovine na tržištu bezbednosnih usluga zahteva primenu savremenih procedura i visoke standarde. Reforma sistema bezbednosti u Republici Srbiji zahteva brže reagovanje države i celokupnog društva, kao i visok stepen profesionalizacije. Sektor privatne bezbednosti je relativno novijeg datuma i neophodno je u sagledavanju njegove efikasnosti pristupiti sa šireg normativnog, bezbednosnog, ekonomskog, socijalnog, etičkog, kulturološkog i drugih aspekata. Telohranitelji, kako državni, tako i privatni (službenici obezbeđenja), moraju biti osposobljeni da primenjuju operativno-stručna znanja i veštine, da reaguju brzo i energično, da koriste opremu i druga sredstva visoke tehnologije, a za pojedine poslove moraju posedovati i specijalizovana znanja na nivou profesionalnog policajca.
Reference
*** (2009-2013) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013
*** (2014) Pravilnik o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja. Službeni glasnik RS, br. 111
*** (2013) Zakon o privatnom obezbeđenju. Službeni glasnik RS, br. 104
*** (2013) Zakon o detektivskoj delatnosti. Službeni glasnik RS, br. 104
Bošković, M. (2006) Osnovi detektivske delatnosti. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije
Čukić, B. (2004) Psihologija rada - usklađivanje čoveka i posla. Kruševac: Fakultet za industrijski menadžment
Daničić, M., Pilipović, V. (2013) Sistem zaštite lica i objekata. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Dinić, B. (1981) Oblici delatnosti i način postupanja pripadnika milicije u vršenju službe. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Đurić, Đ. (2008) Psihologija i obrazovanje. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije
Kešetović, Ž. (2007) Partnerstvo policije i privatnog sektora bezbednosti u Srbiji. Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, str. 117-129
Minnaar, A. (2005) Private-public partnerships: Private security, crime prevention and policing in South Africa. Acta Crimonologica, 18(12), South Africa
Pajković, D. (2003) Obezbeđenje određenih ličnosti i objekata. Beograd: MUP Republike Srbije
Pilipović, V. (2011-2016) Autorizovana predavanja na predmetu Sistem zaštite lica i objekata. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Rot, N. (1994) Psihologija ličnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/Civitas1701032P
objavljen u SCIndeksu: 15.12.2017.