Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:36
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:34

Sadržaj

članak: 6 od 38  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 58, br. 1, str. 12-18
Zakonski propisi u proizvodnji želiranih proizvoda
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Odsek/institut za prehrambenu tehnologiju i biohemiju
bUniverzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet
cUniverzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac
dUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Odsek/institut za ratarstvo

e-adresapvukas@agrif.bg.ac.rs
Ključne reči: pravilnik; džem; marmelada; domaća marmelada; želirani proizvodi
Sažetak
U skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane donet je "novi" Pravilnik o kvalitetu voćnih džemova, želea, marmelade, pekmeza i zaslađenog kesten pirea. Danom njegovog stupanja na snagu prestaje da važi "stari" Pravilnik o kvalitetu proizvoda od voća, povrća, pečurki i pektinskih preparata, u delu koji se odnosi na želirane proizvode. Izmene ovih propisa nisu bili rezultat zahteva struke ili potrošača za promenom, već su rezultat državnog opredeljenja za članstvom u Evropskoj uniji. Sadržaj suve materije morao je po "starim" propisima biti min. 65% za džem, odnosno min. 67% za marmeladu, pri čemu min. 6% mora poticati iz voća za džem, odnosno min. 7% za marmeladu. Po "novim" propisima sadržaj suve materije je min. 60%, osim za domaću marmeladu gde je min. 67%. Sadržaj voća se kod svih grupa kreće od 200g/kg do 450 g/kg, osim za domaću marmeladu od 350g/kg do 800g/kg. To jasno ukazuje da je i sadržaj šećera i sadržaj voća u finalnom proizvodu bio značajno viši po "starim" propisima nego po "novim" propisima. Upravo su to bili razlozi da se u "novim" propisima, usklađenim sa Evropskom unijom, uvede jedna nova grupa proizvoda koja će se zvati "domaća marmelada". Razlog za izdvajanje domaće marmelade od ostalih grupa je da se zadrži stari, prepoznatljiv i visok kvalitet proizvoda, a koji se nekada zvao samo marmelada.
Reference
*** (2001) Council directive (2001/111/E C), relating to sugars
*** (2008) Regulation (EC no 1333/2008) of the European Parliament and of the council of 16 December 2008 on food additives
*** (2013) Pravilnik o prehrambenim aditivima. Službeni glasnik RS, Beograd, br.63/2013
*** (1979) Council Directive of 24 July 1979 on the approximation of the laws of the Member States relating to fruit jams, jellies and marmalades and sweetened chestnut puree (79/693/EEC)
*** (2010) Pravilnik o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih sokova u prahu, voćnih nektara i srodnih proizvoda. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 27/10, 67/10, 70/10 - ispr., 44/11 i 77/11
*** (2015) Pravilnik o kvalitetu voćnih džemova, želea, marmelade, pekmeza i zaslađenog kesten pirea. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 101/2015
*** (1979) Pravilnik o kvalitetu proizvoda od voća, povrća i pečurki i pektinskih preparata. Službeni list SFRJ, Beograd, br. 1/79 i dr. pravilnik i 58/95
*** (2001) Council directive, (2001/113/EC), Relating to fruit jams, jellies and marmalades and sweetened chestnut purée intended for human consumption
*** (2006) Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za arome za namirnice. Službeni list SCG, Beograd, br.21/06
*** (1992) Pravilnik o kvalitetu šećera. Službeni list SCG, Beograd, br. 7/92
*** (2013) Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 85/2013, 101/2013
*** (2012) Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezima i zaslađenom kesten pireu. Službeni glasnik BiH, br. 85/2012
*** (2009) Zakon o bezbednosti hrane. Službeni glasnik RS, Beograd, br.41/09
Bukvić, B., Vukosavljević, P. (2009) Inovacije u kontroli kvaliteta voćnih sokova. Hrana i ishrana, vol. 50, br. 1-2, str. 28-32
Corporate Group Herbstreith & Fox Jams, jellies and marmalades. Germany
Fennema, O. (1976) Principals of food science. New York, U.S.A: Marcel Dekker Inc, Vol. 4
Meyer, L.H. (1960) Food chemistry. New York, U.S.A: Reinhold Publishing Corporation
Vukosavljević, P., Veljović, M. (2013) Tehnologija voća i povrća - praktikum. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, ISBN 978-86-7834-144-1
Vukosavljević, P., Veljović, M. (2013) Praktikum - tehnologija voćnih sokova i osvežavajućih bezalkoholnih pića. Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, I izdanje, ISBN 978-86-7834-173-1
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/HraIsh1701012V
objavljen u SCIndeksu: 16.11.2019.

Povezani članci

J Agricultural Sciences (Belgrade) (2009)
Određivanje titracione kiselosti i ukupnih tanina u crvenom vinu
Rajković Miloš B., i dr.