Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 9 od 38  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 49, br. 3, str. 1149-1159
Deobe porodičnih zadruga između 1827. i 1844. godine - normativni okviri i sudska praksa
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaM.Kulauzov@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)

Ključne reči: Porodične zadruge; deobe porodičnih zadruga; prva vladavina kneževa Miloša i Mihaila Obrenovića; pravni propisi; sudska praksa
Sažetak
Autor u radu vrši istorijskopravnu analizu pravnih propisa i sudske prakse o deobama porodičnih zadruga za vreme prve vladavine kneževa Miloša i Mihaila Obrenovića. Ukazano je i na nepriznavanje naslednih prava ženskim članovima patrijarhalnih porodica, što je svakako bio jedan od načina da se spreče delimične zadružne podele. Sudovi su povodom zahteva ženskih zadrugara postupali u skladu sa običajnopravnim pravilima, odričući pritom udatim ženama bilo kakvo pravo na nepodeljenu očevinu i priznajući devojkama udeo u novcu a ne u naturi. U drugoj polovini tridesetih godina XIX veka zadružne deobe su sve više uzimale maha, što je imalo za rezultat pooštravanje deobne procedure i restriktivnije tumačenje deobnih uslova. Pravnoj regulativi i praksi usmerenoj na očuvanje zadružnih porodica u radu je posvećena posebna pažnja. Međutim, i pored strogog sankcionisanja samovoljnih i bezrazložnih zadružnih podela deobe je bilo nemoguće sprečiti. To samo dokazuje da nikakav strah od kazne ne može prinudno sačuvati preživele patrijarhalne forme porodičnog života u vreme kada prodiru robno-novčana privreda i tržišna proizvodnja.
Reference
*** Rešenje od 20. oktobra 1832. Šabačka nahija, AS, KK, XXXVII, br. 372
*** (1984) Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. Beograd, knjiga XII, 12
*** (1877) Dužnosti vojeni komandanta, ispravničestva, srezski starješina. u: Zbornik zakona i uredaba u Knjažestvu Srbiji, br. 30
*** (1971) Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. Beograd: SANU - Institut za srpski jezik, knjiga VIII
Bogišić, V. (1874) Zbornik sadašnjih pravnih običaja u Južnih Slovena - građa u odgovorima iz različnih krajeva Slovenskoga Juga. Zagreb, knjiga I
Gavrilović, O. (1973) Valjevski okružni sud 1815-1865. godine. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, Posebna izdanja CDLIX, Odeljenje društvenih nauka 72, Izvori srpskog prava III
Jovanović, A.S. (1896) Istorijski razvitak srpske zadruge - sa dodatkom Prinosci za istoriju starog srpskog prava. Beograd: Svetozar Nikolić, I deo, str. 188
Krestić, V.Đ., Petrović, N. (1973) Protokol kneza Miloša Obrenovića - 1824-1825. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Kulauzov, M. (2009) Pravila običajnog prava o imovini u porodičnoj zadruzi Južnih Slovena. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 43, br. 1, str. 305-315
Kulauzov, M. (2008) Položaj žena u porodičnoj zadruzi prema običajnom pravu južnih Slovena. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 1-2, str. 807-816
Maksimović, S. (1973) Suđenja u Požarevačkom magistratu 1827-1844. Požarevac, 15
Peruničić, B. (1977) Zemljišna svojina u Srbiji: 1815-1845. Beograd: Privredni pregled
Petrović, M. (1901) Finansije i ustanove obnovljene Srbije do 1842. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije, knj. 3
Popović, M. (2010) Organizacija sudstva u Kneževini Srbiji 1838-1846. Srpske studije, 1, 159
Šarkić, S., Popović, D., Nikolić, D. (1997) Istorija srpskog pravosudja (XII-XX vek). Beograd: Ministarstvo pravde Republike Srbije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns49-9469
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman