Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 10 od 38  
Back povratak na rezultate
Osiguranje kliničkih ispitivanja u Srbiji
MARFI-PE Insurance Broker Co. Ltd, Belgrade

e-adresazlatko.zagar@marfi-pe.co.rs
Ključne reči: klinička ispitivanja; osiguranje pacijenata; regulativa; istraživač
Sažetak
Pre početka kliničkih ispitivanja u Srbiji zakonska je obaveza sponzora da obezbedi polisu osiguranja koja bi pacijentima koji se podvrgavaju kliničkim ispitivanjima obezbedila novčanu nadoknadu u slučaju povrede tela ili zdravlja kao posledice kliničkih ispitivanja. Saglasno odredbama važećeg Zakona o osiguranju Republike Srbije polise osiguranja se moraju ugovarati kod društava za osiguranje osnovanih u Republici Srbiji. Svaki ugovor o osiguranju zaključen suprotno ovim odredbama je ništav. Jedini izuzetak je ukoliko je u stranoj polisi za osiguranje od odgovornosti prilikom kliničkih ispitivanja izričito navedeno da je tim ugovorom o osiguranju prihvaćena nadležnost domaćih srpskih sudova i drugih organa Republike Srbije koji odlučuju o zahtevima za naknadu štete (što se do sada nikada nije desilo u praksi u Srbiji). Ova zakonska obaveza se postiže ugovaranjem polise osiguranja od odgovornosti prilikom kliničkih ispitivanja lekova (Clinical Trial Laibility Policy). Ovakve polise osiguranja izdaje nekoliko osiguravajućih društava u Srbiji. Kod ove vrste osiguranja osiguranici su sponzor, zdravstvene ustanove gde se vrše klinička ispitivanja, glavni istraživači koji sprovode klinička istraživanja i njihovi asistenti. Korisnici naknade iz osiguranja su pacijenti i/ili njihove porodice (naslednici). Obaveza osiguravajućeg društva po ovim uslovima osiguranja nastaje kada se desi osigurani slučaj odnosno kada usled kliničkog ispitivanja leka dođe do povrede tela, psihičke i duševne bolesti, psihičkih oštećenja, oboljenja, invalidnosti, šoka, bolesti ili bolešću izazvane smrti. Obaveza osiguravača ograničena je limitom pokrića po jednom osiguranom slučaju i/ili godišnjim limitom pokrića. Imajući u vidu dosadašnju sudsku praksu u Republici Srbiji iznos od EUR 500.000 do EUR 1.000.000 u dinarskoj protivvrednosti može se smatrati za sumu osiguranja koja za sada zadovoljava zahteve ispunjenja obaveze o zaključenju ovog osiguranja. Ukoliko dođe do slučaja za koji je predviđeno osiguranje, Osiguravajuća Kompanija treba da pokriva sledeće: materijalne i nematerijalne štete/gubitke oštećenoga, tj. korisnika osiguranja; izgubljenu finansijsku dobit oštećenoga, tj. korisnika osiguranja; troškove neophodne za odstranjivanje nematerijalnih i materijalnih gubitaka oštećenoga, tj. korisnika osiguranja; parnične troškove. Zakon o obligacionim odnosima propisuje da su rokovi za podnošenje odštetnih zahteva prema osiguravajućim društvima tri godine, računajući od prvog dana posle proteka kalendarske godine u kojoj je potraživanje nastalo. Ako zainteresovano lice dokaže da do dana određenog u prethodnom stavu nije znalo da se osigurani slučaj dogodio, zastarevanje počinje od dana kad je za to saznalo, s tim da u svakom slučaju potraživanje zastareva za pet godina računajući od prvog dana posle proteka kalendarske godine u kojoj je potraživanje nastalo.
Reference
*** (2012) Article I. of clinical trial liability insurance conditions issued by UNIQA non-life Insurance Company Belgrade on March 8, 2012
*** (2004-2013) Article 6. paragraph 1. of Serbian Insurance Law. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 55/2004, 70/2004, 61/2005, 61/2005-other Law, 85/2005-other Law and 101/2007, 107/2009, 99/2011, 119/2012 and 116/2013, http://www.nbs.rs/internet/english/20/zakoni. html
*** (2004-2013) Article 7. paragraph 3. of Serbian Insurance Law. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 55/2004, 70/2004, 61/2005, 61/2005-other Law, 85/2005-other Law and 101/2007, 107/2009, 99/2011, 119/2012 and 116/2013, http://www.nbs.rs/internet/english/20/zakoni. html
*** (2014) Article 20. paragraph 1. and Article 3. of the new Serbian Insurance Law. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 139, http://www.nbs.rs/internet/english/20/zakoni. html
*** (2006) Article 2. of decree on property and persons that may be insured with a foreign insurance company. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 47, http://www.nbs.rs/internet/english/20/osg/index.html
*** (2004-2014) Article 15. paragraph 1. 2. 3. and 4. of Serbian Insurance Law and Article 20. paragraph 1. Article 3 paragraph 2. and Article 7. paragraph 1. 2. 3. 4. and 5. of the new Serbian Insurance Law. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 55/2004, 70/2004, 61/2005, 61/2005-other Law, 85/2005-other Law and 101/2007, 107/2009, 99/2011, 119/2012 and 116/2013 (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 139/2014), http://www.nbs.rs/
*** (2004-2013) Article 15. paragraph 2. of Serbian Insurance Law. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 55/2004, 70/2004, 61/2005, 61/2005-other Law, 85/2005-other Law and 101/2007, 107/2009, 99/2011, 119/2012 and 116/2013, http://www.nbs.rs/internet/english/20/zakoni. html
*** (2004-2013) Article 224. of Serbian Insurance Law. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 55/2004, 70/2004, 61/2005, 61/2005-other Law, 85/2005- other Law and 101/2007, 107/2009, 99/2011, 119/2012 and 116/2013, http://www.nbs.rs/internet/english/20/zakoni. html
*** (2014) Article 7. paragraph 2. and Article 258. of the new Serbian Insurance Law. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 139, http://www.nbs.rs/internet/english/20/zakoni. html
*** (2004/2014) Article 58. paragraph 1. and paragraph 2. point 1 and Article 156. paragraph 1. point 6 and paragraph 2. of Serbian Insurance Law and Article 67. paragraph 1. and Paragraph 2. point 1 and Article 177. paragraph 1. Point 6 of the new Serbian Insurance. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 55/2004, 70/2004, 61/2005, 61/2005-other Law, 85/2005-other Law and 101/2007, 107/2009, 99/2011, 119/2012 and 116/2013 (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 139/2014), http://www.nbs.rs/
*** (2004/2014) Article 174. paragraph 1. point 12 of Serbian Insurance Law and Article 214. paragraph 1. point 16 of the new Serbian Insurance Law. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 55/2004, 70/2004, 61/2005, 61/2005- other Law, 85/2005-other Law and 101/2007, 107/2009, 99/2011, 119/2012 and 116/2013 (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 139/2014), http://www.nbs.rs
*** (1978-1993) Articles 376 - 380 of Law on obligations. Službeni list SFRJ, No. 29/78 of 26 May 1978; Amendments in Nos. 39/85 of 28 July 1985, 45/89 of 28 July 1989 (YCC) and 57/89 of 29 September 1989; Final amendments in the Službeni list SRJ, No. 31/93 of 18 June 1993, ht
*** (2004-2013) Article 6. paragraph 2. of Serbian Insurance Law. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 55/2004, 70/2004, 61/2005, 61/2005-other Law, 85/2005-other Law and 101/2007, 107/2009, 99/2011, 119/2012 and 116/2013, http://www.nbs.rs/internet/english/20/zakoni. html
*** (2007) Definitions in clinical trial liability insurance conditions issued by Energoprojket Garant Non-life insurance company Belgrade. November 23
*** (1978-1993) Articles 185-205 of Law on obligations. Službeni list SFRJ, No. 29/78 of 26 May 1978; Amendments in Nos. 39/85 of 28 July 1985, 45/89 of 28 July 1989 (YCC) and 57/89 of 29 September 1989; Final amendments in the Službeni list SRJ, No. 31/93 of 18 June 1993, ht
*** (1978-1993) Article 380 paragraph 1. of Law on obligations. Službeni list SFRJ, No. 29/78 of 26 May 1978; Amendments in Nos. 39/85 of 28 July 1985, 45/89 of 28 July 1989 (YCC) and 57/89 of 29 September 1989; Final amendments in the Službeni list SRJ, No. 31/93 of 18 June 1993, ht
*** (1978-1993) Article 380 paragraph 2. of Law on obligations. Službeni list SFRJ, No. 29/78 of 26 May 1978; Amendments in Nos. 39/85 of 28 July 1985, 45/89 of 28 July 1989 (YCC) and 57/89 of 29 September 1989; Final amendments in the Službeni list SRJ, No. 31/93 of 18 June 1993, ht
*** (1978-1993) Article 385. of Law on obligations. Službeni list SFRJ, No. 29/78 of 26 May 1978; Amendments in Nos. 39/85 of 28 July 1985, 45/89 of 28 July 1989 (YCC) and 57/89 of 29 September 1989; Final amendments in the Službeni list SRJ, No. 31/93 of 18 June 1993, ht
*** (2007) Article X of clinical trial liability insurance conditions issued by Energoprojket Garant Non-Life Insurance Company Belgrade. November 23
*** (2014) Article 4. of the new Serbian Insurance Law. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 139, http://www.nbs.rs/internet/english/20/zakoni.html
*** (2004-2013) Articles 72-86 of Serbian Insurance Law. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 55/2004, 70/2004, 61/2005, 61/2005-other Law, 85/2005-other Law and 101/2007, 107/2009, 99/2011, 119/2012 and 116/2013, http://www.nbs.rs/internet/english/20/zakoni. html
*** (2012) Article IV. of clinical trial liability insurance conditions issued by UNIQA Non-Life Insurance Company Belgrade on March 8, 2012
*** (2012) Articles V and VI of clinical trial liability insurance conditions issued by UNIQA Non-Life Insurance Company Belgrade on March 8
*** (2012) Article XI of clinical trial liability insurance conditions issued by UNIQA Non-Life Insurance Company Belgrade on March 8, 2012
*** (2014) Articles 85-96 of the new Serbian Insurance Law. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 139, http://www.nbs.rs/internet/english/20/zakoni.html
*** (2004-2013) Article 72 of Serbian Insurance Law. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 55/2004, 70/2004, 61/2005, 61/2005-other Law, 85/2005- other Law and 101/2007, 107/2009, 99/2011, 119/2012 and 116/2013, http://www.nbs.rs/internet/english/20/zakoni. html
*** (2004-2013) Article 73. paragraph 1. of Serbian Insurance Law. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 55/2004, 70/2004, 61/2005, 61/2005-other Law, 85/2005-other Law and 101/2007, 107/2009, 99/2011, 119/2012 and 116/2013, http://www.nbs.rs/internet/english/20/zakoni. html
*** (2004-2014) Article 84. of Serbian Insurance Law and Article 94. of the new Serbian Insurance Law. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 55/2004, 70/2004, 61/2005, 61/2005-other Law, 85/2005-other Law and 101/2007, 107/2009, 99/2011, 119/2012 and 116/2013 (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 139/2014), http://www.nbs.rs/
*** (2010) Article 72. of Law on medical products and medical devices. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 30; http://www.alims.gov.rs/eng/regulations/law-onmedicines-and-medical-devices/
*** (2013) Article 25. paragraph 9. of Law on Patients’ rights. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 45
*** (2001/2013) Article 6. paragraph 1. point 18 of Ordinance on Content of Claims or Documentation for Approval of Clinical Trials of Medicaments and Medical Devices, as well as on the Procedure of Clinical Trials of Medicaments and Medical Devices. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 64 and No. 91, http://www.alims.gov.rs/eng/regulations/rulesfor-medicinal-products
*** (2011/2013) Article 26. paragraph 1. point 4 of ordinance on content of claims or documentation for approval of clinical trials of Medicaments and medical devices, as well as on the Procedure of clinical trials of medicaments and medical devices. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 64 and No. 91
*** (2004-2013) Article 7. paragraph 1. of Serbian Insurance Law. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 55/2004, 70/2004, 61/2005, 61/2005-other Law, 85/2005-other Law and 101/2007, 107/2009, 99/2011, 119/2012 and 116/2013, http://www.nbs.rs/internet/english/20/zakoni. html
*** (2004-2013) Article 7. paragraph 2. of Serbian Insurance Law. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 55/2004, 70/2004, 61/2005, 61/2005-other Law, 85/2005-other Law and 101/2007, 107/2009, 99/2011, 119/2012 and 116/2013, http://www.nbs.rs/internet/english/20/zakoni. html
*** (2012) Article II. of clinical trial liability insurance conditions issued by UNIQA Non-Life Insurance Company Belgrade on March 8, 2012
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/hpimj1501189Z
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka