Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 16  
Back povratak na rezultate
Pravo i privreda
2018, vol. 56, br. 7-9, str. 155-170
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/08/2018
Koncepcija užeg i šireg relevantnog tržišta - predlog za izmenu uredbe o kriterijumima za određivanje relevantnog tržišta
aUniverzitet u Beogradu, Pravni fakultet
bKomisija za zaštitu konkurencije, Beograd + Institut za uporedno pravo, Beograd

Sažetak

Uredba o kriterijumima za određivanje relevantnog tržišta predviđa moguće dodatno određenje relevantnog tržišta, tako da se, u okviru utvrđenog relevantnog tržišta, istovremeno odredi i uže relevantno tržište (tržište proizvoda ili geografsko tržište), ili više takvih tržišta. Cilj rada je da formuliše zakonodavni predlog u pogledu koncepcije užeg i šireg relevantnog tržišta i pravnog instituta koji iz Uredbe proizlazi. Razmatranje je pokazalo da koncepcija užeg i šireg relevantnog tržišta nije prihvatljiva, i to iz više razloga: narušava se pravna sigurnost; ova koncepcija nema svoje ekonomsko opravdanje - jednostavno, suvišna je; podriva primenu testa hipotetičkog monopoliste kao osnovnog testa za određivanje relevantnog tržišta; dovodi do mogućnosti da se definiše 'relevantno tržište unutar relevantnog tržišta', što je nespojivo sa definicijom relevantnog tržišta i vođenjem postupka zaštite konkurencije; uvećava verovatnoću greške tela za zaštitu konkurencije, odnosno sudske greške; stvara se nepotrebna konfuzija u pogledu primene odredaba o relevantnom tržištu i postupanja tela za zaštitu konkurencije. Svi ovi razlozi upućuju na preporuku da odredbe o užem i širem relevantnom tržištu treba u potpunosti izostaviti iz nove uredbe o kriterijuma za određivanje relevantnog tržišta.

Ključne reči