Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 4 od 16  
Back povratak na rezultate
Ekonomski horizonti
2014, vol. 16, br. 1, str. 31-45
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 09/05/2014
doi: 10.5937/ekonhor1401031K
Testiranje granica relevantnog tržišta u politici zaštite konkurencije
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

e-adresa: mkostic@kg.ac.rs

Sažetak

Pojam relevantnog tržišta je veoma značajan za politiku zaštite konkurencije. Od dimenzija relevantnog tržišta zavisi procena tržišne moći privrednih subjekata koji na njemu posluju. Relevantno tržište poseduje dve dimenzije: proizvodnu i geografsku, tako da postoji relevantno tržište proizvoda i relevantno geografsko tržište. Svrha rada je da na eksplicitan i sistematičan način prikaže moguće načine određivanja granica relevantnog tržišta primenom odgovarajućih testova, na primeru konkretnog tržišta u privredi Republike Srbije. U radu su primenjena dva značajna testa za određivanje granica tržišta: Test korelacije cena i Test fizičkog kretanja dobara (Elzinga-Hogarti test). Ovi testovi su izuzetno upotrebljivi u situacijama kada istraživači poseduju samo sekundarne podatke i žele na osnovu njih da odrede granice tržišta. Nedostaci testova, kojih, naravno, ima, ne umanjuju njihov značaj, tako da su oni veoma korisni i preporučljivi za određivanje opsega tržišta.

Ključne reči

relevantno tržište; politika zaštite konkurencije; Test korelacije cena; Elzinga-Hogarti test

Reference

*** (2012) Index Mundi. n.d. Preuzeto 16.10.2012. sa http://www. indexmundi.com
*** (1995-2013) Republički zavod za statistiku Srbije, Statistički godišnjaci od 1994-2012. Beograd: Republički zavod za statistiku Srbije
*** (2012) The observatory of economic complexity. n.d. Preuzeto 06.10.2012. sa http://atlas.media.mit.edu
ABA (2005) Market Power Handbook. USA: American Bar Assocation, Sector of Antitrust Law
ACPC (2009) Glosar termina koji se koriste u politici konkurencije Evropske unije - Antimonopolsko pravo i kontrola konkurencije. Beograd, Srbija: Tehnička pomoć Komisiji za zaštitu Konkurencije
Cartwright, P.A., Kamerschen, D.R., Huang, M. (1989) Price correlation and granger causality tests for market definition. Review of Industrial Organization, 4(2): 79-98
Coate, B.M., Simons, J.J. (2012) In Defense of Market Definition. Antitrust Bulletin, 57, 4, 667-717
DOJ & FTC (2010) Horizontal Merger Guidelines. USA: U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission
Elzinga, K., Hogarty, T. (1973) The Problem of Geographic Market Definition in Antimerger Suits USA. Antitrust Bulletin, 18, 1, 45-81
Elzinga, K.G., Swisher, A.W. (2011) Limits of the Elzinga–Hogarty Test in Hospital Mergers: The Evanston Case. International Journal of the Economics of Business, 18(1): 133-146
European Commission (1997) Commission notice on the definition of relevant market for the purposes of community competition law. Official Journal of the European Union, C 372, 09/12
Geroski, P. (1998) Thinking creatively about markets. International Journal of Industrial Organization, 16(6): 677-695
Juselius, M., Stenbacka, R. (2011) The Relevant Market for Production and Wholesale of Electricity in the Nordic Countries: An Econometric Study*. Scandinavian Journal of Economics, 113(1): 167-189
Kaplow, L. (2012) Market definition alchemy. Antitrust Bulletin, 57, 4, 915-952
Kostić, M. (2007) Merenje koncentracije ponude grane. Ekonomski horizonti, 9, 1-2, 89-108
Kostić, M. (2012) Značaj relevantnog tržišta za kvalitetnu procenu uslova konkurencije. u: Leković V. [ur.] Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije, Kragujevac: Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 249-260
Labus, M. (2008) Uporedna analiza relevantnog tržišta - koncept i primena. Ekonomika preduzeća, vol. 56, br. 1-2, str. 48-60
Lopatka, J.E. (2011) Market Definition?. Review of Industrial Organization, 39(1-2): 69-93
Massey, P. (2000) Market Definition and Market Power in Competition Analysis: Some Practical Issues. Economic and Social Review, 31, 4, 309-328
Motta, M. (2008) Competition Policy: Theory and Practice. Cambridge, UK: Cambridge University Press
Republika Srbija (2009) Zakon o zaštiti konkurencije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 51
Slade, M.E. (1986) Exogeneity Tests of Market Boundaries Applied to Petroleum Products. Journal of Industrial Economics, 34(3): 291
Stadler, S.K. (2009) Relevant Markets for Copyrighted Works Journal of Corporation Law. Journal of Corporation Law, 34, 4, 1059-1182
Stigler, G.J., Sherwin, R.A. (1985) The Extent of the Market. Journal of Law and Economics, 28(3): 555
Vuković, D.B. (2013) Korelaciona analiza indikatora regionalne konkurentnosti - primer Republike Srbije. Ekonomski horizonti, vol. 15, br. 3, str. 197-211
Wang, X. (2008) On defining relevant markets in implementing the Antimonopoly Law of China. Frontiers of Law in China, 3(4): 540-555
Werden, G.J. (1992) The History of Antitrust Market Delineation. Marquette Law Review, 76, 1, 123-215