Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
New Sound - International Magazine for Music
2011, br. 37-1, str. 63-74
jezik rada: engleski
vrsta rada: članak
objavljeno: 30/05/2012
doi: 10.5937/newso1101063M
From (listening to) moving mirrors to (listening through/in) mirrors in motion - Srđan Hofman: Looking at the Mirrors of Anish Kapoor for two amplified harps and Logic Pro software
(naslov ne postoji na srpskom)
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti, Katedra za muzikologiju i etnomuzikologiju

e-adresa: mikic@eunet.rs

Projekat

Identiteti srpske muzike u svetskom kulturnom kontekstu (MPNTR - 177019)

Sažetak

U radu je analizirana i interpretirana elektroakustička kompozicija Srđana Hofmana Gledajući u Ogledala Aniša Kapura za dve amplifikovane harfe i Logic pro plaginove (2010). Ova interpretacija Hofmanovog dela zasnovana je nakonceptu remedijacije, koji kao način razumevanja koegzistencije i međuzavisnosti starih i novih medija uvode Bolter i Grusin 1999, a dalje razvija Lev Manovič (2001). Ovaj koncept omogućava dalje istraživanje pitanja postavljenih u Hofmanovom delu, inspirisanom instalacijom Aniša Kapura Mirrors (Gugenhajm muzej, Bilbao, 2010), među kojima i moguću remedijaciju vizuelnog u akustičko.

Ključne reči

Srđan Hofman; Aniš Kapur; elektroakustička muzika; remedijacija; srpska savremena muzika

Reference

Bolter, J.D., Grusin, R. (1999) Remediation - understanding new media. Cambridge: MIT Press
Bourriaud, N. (2002) Postproduction: Culture as screenplay: How art reprograms the world. New York: Lukas & Sternberg
Mikić, V., Srećković, B. (2010) Muzika i pozorište [program]. Beograd: Udruženje kompozitora Srbije
Mikić, V.S. (2003) Muzika i/ili virtuelna realnost?. Novi zvuk - internacionalni časopis za muziku, br. 21, str. 29-34