Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta
2008, vol. 32, br. 1, str. 102-110
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 01/12/2008
Futoški park kao zaštićeni spomenik prirode
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

Sažetak

Rad obuhvata istraživanje jednog od najvećih i najstarijih zelenih prostora u Novom Sadu. Podsticaj je da se sa odgovarajućeg naučnog i stručnog stanovišta pokrene inicijativa za zaštitu što većeg broja autohtonih i alohtonih stabala i grupa na širem području Vojvodine kao spomenika prirode. Zbog svojih kulturno-istorijskih, vaspitno-obrazovnih, rehabilitacionih, estetsko-oblikovnih, urbanističko-prostornih i sanitarno-higijenskih funkcija, Futoški park je izuzetno vredna zelena oaza urbane strukture Novog Sada. Park je stavljen pod zaštitu rešenjem o prethodnoj zaštiti 'Futoškog parka' (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 23/2005) kao prirodno dobro III kategorije. Bogatstvo parka čini 107 vrsta, varijeteta i formi drvenaste flore sa prostorno-kompozicionim rasporedom u vidu manjih grupa, masiva, aleja i solitera. Na osnovu snimljenog stanja opšta je ocena da vitalnost i dekorativnost ukupne dendroflore čini park jedinstvenom ekološkom i ambijentalnom celinom u urbanoj strukturi grada.

Ključne reči

Reference

*** (1986) Zakon o posebnoj zaštiti delova prirode SAP Vojvodine. Službeni list SAPV, Novi Sad, br. 10/
*** (2004) Zakon o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 135
Crnojački, Z., Ninić-Todorović, J. (1987) Kulturno-istorijske i ekološko-pejzažne vrednosti Futoškog parka u Novom Sadu. u: Priroda Vojvodine XII-XIV, str. 82-94
Jovanović, B., Tucović, A. (1972) Populus alba L. u: Josifovič M. [ur.] Flora SR Srbije, Beograd: SANU, 3, 413
Jovanović, B.M. (1982) Dendrologija. Beograd: Privredno finansijski vodič
Kolesnikov, A.I. (1974) Dekorativnaja dendrologija. Moskva: Lesnaja promišlenost
Ninić, J. (1981) Funkcionalnost zelenih površina Novog Sada. Beograd: Šumarski fakultet, Magistarski rad
Ninić-Todorović, J., Ocokoljić, M. (2001) Ekofiziološke karakteristike taksodijuma (Taxodium distichum L. Rich) u parkovima Novog Sada. u: Environmental protection of urban and suburban settlements, Eko-Konferencija, Novi Sad, 309-313
Ninić-Todorović, J., Ocokoljić, M. (2002) Varijabilnost populacija taksodijuma (Taxodium distichum L. Rich) u parkovima Novog Sada. u: Zbornik radova sa VII Simpozijuma o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, Dimitrovgrad, str. 121-128
Ninić-Todorović, J. (1999) Ekološka funkcija dendroflore Futoškog parka u Novom Sadu. u: Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja, Eko-konferencija '99, Novi Sad, str. 463-466., Monografija I
Ninić-Todorović, J., Crnojački, Z. (1987) Predlog za posebnu zaštitu nekih predstavnika dendroflore u Futoškom parku u Novom Sadu. Hortus, Skopje, br. 3, str. 1-8
Ninić-Todorović, J. (1990) Istraživanje uticajnih činilaca i utvrđivanje optimalnih tehnoloških metoda za proizvodnju visokokvalitetnih sadnica mecje leske, Corylus colurna L. Beograd: Šumarski fakultet, Doktorska disertacija
Ninić-Todorović, J. (1998) Očuvanje biološkog biodiverziteta mečje leske (Corylus colurna L). Zaštita prirode, br. 50, str. 99-105
Ocokoljić, M., Ninić-Todorović, J. (2002) Uticaj starosti i staništa na rast i urod kalifornijskog libocedra (Libocedrus decurrens Torr). u: Symposium on Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions (7th), Dimitrovgrad, str. 121-124
Škorić, A., Filipovski, G., Ćirić, M. (1985) Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti BiH - Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, Posebna izdanja, knjiga 78
Vidaković, M. (1982) Četinjače - morfologija i varijabilnost. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
Vukićević, E. (1982) Dekorativna dendrologija. Beograd: Privredno-finansijski vodič