Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13
članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2014, vol. 62, br. 2, str. 136-150
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 09/05/2014
doi: 10.5937/vojtehg62-4091
Organizacija tehnološkog procesa remonta složenih tehničkih sistema u Tehničkom Remontnom zavodu u Čačku
aTehnički remontni zavod Čačak, Čačak
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresa: vojkan.r69@gmail.com

Sažetak

Složeni tehnički sistemi (STS) od ostalih tehničkih sistema (TS) razlikuju se po konstrukciji i nameni, koja može biti: zaštita ljudi, materijalnih bogatstava i teritorije. Ako želimo da STS budu ispravni i imaju zadovoljavajući nivo pouzdanosti i gotovosti, sistem remonta mora biti u stanju da podrži zahteve koji proističu iz njihove specifičnosti. Sistem njihovog remonta mora biti programiran, a upravljanje njime zasnovano na konceptu QMS (Quality management system). Organizacija remonta STS za potrebe sistema odbrane Republike Srbije, u Tehničkom remontnom zavodu u Čačku (TRZ), primer je organizacije u koju je implementiran procesni model sistema upravljanja kvalitetom (QMS). Ovaj članak opisuje proces remonta STS u TRZ sa njegovim procesnim sistemom upravljanja kvalitetom (QMS), koji je preduslov za efikasan i efektivan proces remonta. Proces remonta prikazan je na primeru remonta guseničnog borbenog vozila.

Ključne reči

radna dokumentacija; radni nalog; integrisani informacioni sistem; remontni zavod; složeni tehnički sistemi; remont

Reference

Andrejić, M. (1995) Prilog mesečnom planiranju rada radionice u združenim taktičkim jedinicama. Vojnotehnički glasnik, Beograd
Andrejić, M. (1995) Prilog mesečnom planiranju rada radionice u združenim taktičkim jedinicama (nastavak) - neposredno planiranje. Vojnotehnički glasnik, Beograd
Andrejić, M. (1995) Prilog definisanju i formalizaciji dnevnog planiranja i organizacije rada u radionicama združenih taktičkih jedinica. Vojnotehnički glasnik, Beograd
Andrejić, M., Ninković, Ž. (2005) Organizacija rada u jedinicama tehničke službe u borbenim dejstvima. Vojnotehnički glasnik, vol. 53, br. 3-4, str. 253-265
Petković, R., Kokanović, M., Ćirović, M. (1988) Organizacija održavanja TMS. Zagreb: Centar vojnotehničkih škola KoV JNA 'General armije Ivan Gošnjak'
Society of automotive engineers (2002) A guide to the reliability: Centered maintenance (RCM) standard. Society of automotive engineers
Stanojević, P. (1997) Uticaj tehničkih faktora na organizacionu strukturu održavanja. Beograd: Mašinski fakultet, doktorska disertacija
Todorović, J. (1993) Inžinjerstvo održavanja tehničkih sistema. Beograd: JUMV