Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2013, vol. 68, br. 1, str. 68-74
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 02/09/2013
Grupna tehnologija kao podrška izgradnji Lean struktura u procesu remonta alatnih mašina
aUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Mašinski fakultet, Istočno Sarajevo, Republika Srpska, BiH
bUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet, Doboj, Republika Srpska, BiH
cUniverzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet, Republika Srpska, BiH
dGrupa Zastava vozila, Kragujevac

Sažetak

U radu je istraživana mogućnost povećanja efektivnosti i efikasnosti procesa remonta alatnih mašina primjenom grupne tehnologije kao podrške izgradnji Lean struktura remontno-proizvodnih sistema. Posmatrani su faktori: proces grupisanja dijelova alatnih mašina u remontu primjenom sistema klasifikacije, predmetni prilaz u izgradnji proizvodnih struktura i Layout u realnom remontno- proizvodnom sistemu. Prva faza eksperimentalnih istraživanja odnosila se na klasifikaciju i razvrstavanje dijelova - programa proizvodnje. U drugoj fazi vršena je analiza konstrukcijske, klasifikacijske i operacijske sličnosti dijelova u procesu remonta alatnih mašina. Treća faza se odnosila na analizu zastupljenosti pojedinačnih operacijskih grupa mašina u odnosu na ukupan broj formiranih operacijskih grupa u proizvodnom sistemu opravke alatnih mašina. Istraživanja su pokazala da se primjenom grupne tehnologije kao podrške izgradnji Lean struktura u procesu remonta alatnih mašina može podići nivo efektivnosti i efikasnosti procesa rada u remontno-proizvodnim sistemima. Pri tom se pokazalo da postoje određene zakonitosti u formiranju operacijskih grupa, kojima se pouzdano može procijeniti uticaj analiziranih faktora na formiranje stalnih radnih jedinica u smislu rasporeda opreme i radnih mjesta (Layout) neovisno o osvajanju remonta "novih " familija i tipova alatnih mašina, čime se omogućilo povećanje efektivnosti i efikasnosti procesa opravke tehničkih sistema u svakom remontno-proizvodnom sistemu.

Ključne reči

grupna tehnologija; lean concept; remont; alatna mašina; layout

Reference

Božičković, R. (2006) Mathematical model formulation in optimal program planning of individual and Lean production. u: 11th International Research/Expert Conference Trends in the Development of machinery and Associated technology TMT Tunis, 05-10 September, 2007
Božičković, R. (2005) Lean koncept u efektivnim proizvodnim sistemima. Novi Sad, doktorska disertacija
Božičković, R., Ćosić, I., Sorak, M., Gojković, P. (2007) Prilaz projektovanju LEAN koncepta u industrijskim sistemima. u: Jupiter konferencija, Zlatibor, Zbornik radova, 425-430
Feld, W.M. (2001) Lean Manufacturing - Tools, Techniques, and How To Use Them. Boca Raton: CRC Press
James, J., Frederick, M. (2001) The lean company making the right choices. Dearborn, Michigen: Society of Manufacturing Engineers
Kirk, Z.D. (2006) Applying LEAN manufacturing to logistics and supply chain. Hoboken: John Wiley & Sons
Marić, B. (2010) Model upravljanja proizvodnim procesom u remontno - proizvodnim sistemima na bazi Lean koncepta. Isočno Sarajevo, doktorska disertacija
Shahin, A., Janatuan, N. (2010) Group Tehnology (GT) and Lean Production: A Conceptual Model for En-hancing Productivity. International Business Rese-arch, 3(4)
Zelenović, D. (2009) Projektovanje proizvodnih sistema - tokovi materijala. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka