Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
1997, vol. 45, br. 3, str. 274-285
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/11/2018
doi: 10.5937/VojTehG9703274Z
Neki aspekti održavanja borbenih aviona
Vazduhoplovnotehnička uprava GŠ VJ, Beograd

Sažetak

U radu su prikazane osnove savremenih koncepcija i organizacija održavanja borbenih aviona i motora u ratnom vazduhoplovstvu. Primaran akcenat dat je koncepciji održavanja prema slanju, sa posebnim osvrtom na definisanje kriterijuma o primeni te koncepcije održavanja. Iskustvo i praksa su pokazali da se primenom ove koncepcije povećava ekonomičnost održavanja i raspoloživost borbenih aviona, uz istovremeno zadržavanje bezbednosti letenja na zahtevanom nivou. Takođe, razmatrana je i mogućnost promene koncepcije remonta bor­benih aviona i njihovih motora (kao najvišeg stepena održavanja) koja proističe iz primene koncepcije održavanja prema stanju, a u određenom obliku je primenjena ili se može primeniti u našem RV i PVO.

Ključne reči

koncepcija održavanja; održavanje prema stanju; borbeni avioni; remont

Reference

Arsenić, Ž. (1993) Upravljanje održavanjem mobilnih tehničkih sistema. Beograd: Mašinski fakultet
Barzilovič, E.J., i dr. (1982) Nadežnost aviacionih sistem. Moskva: Visšaja škola
Barzilovič, E.J. (1982) Modeli tehničeskogo opsluživanija složenih sistem. Moskva: Visšaja škola
Dragović, T., Rašuo, V. (1993) Savremeni koncept vazduhoplovne logistike u svetu. Beograd: Mašinski fakultet
Grupa starešina VTSI RV i PVO (1992) Predlog nove organizacije i koncepta održavanja lovačke avijacije RV i PVO
Minić, S. (1993) Dinamički model preventivnog održavanja prema stanju motornih vozila. Beograd: Mašinski fakultet, doktorska disertacija
Minić, S., Todorović, J. (1993) Sistemski prilaz izboru koncepcije i modela preventivnog održavanja prema stanju motornih vozila. Vojnotehnički glasnik, vol. 41, br. 3, str. 303-316
Siladić, M., Komljenović, Đ., Milosavljević, D. (1995) Jedan primer uvođenja koncepta za održavanje prema stanju turboventilatorskog motora na borbenom avionu. u: Međunarodni naučno-stručni skup Vazduhoplovstvo 95, Zbornik radova, 14-15. decembar, Beograd, C-22 - C-27
Smirnov, N., Ickovič, A. (1980) Obsluživanje i remont Aviacionih tehniki po sostajaniju. Moskva: Transport
Todorović, J. (1995) Održavanje tehničkih sredstava u RV i PVO - informativno predavanje za komandni sastav. Beograd, 13. april
Todorović, J. (1993) Inženjerstvo održavanja tehničkih sistema. Beograd: Jugoslovensko društvo za motore i vozila
Živaljević, M., Duboka, Č. (1995) Održavanje borbenih aviona n funkciji obezbeđenja potrebne pouzdanosti i operativne gotovosti. u: Međunarodni naučno-stručni skup Vazduhoplovstvo 95, Zbornik radova, 14-15. decembar, Beograd, D-30 - D-35
Živaljević, M. (1996) Prilog istraživanju sistema za praćenje pouzdanosti lovačkobombarderske avijacije i njegova optimizacija. Beograd: VTA, doktorska disertacija