Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:2
  • full-text downloads in 30 days:2

Contents

article: 7 from 7  
Back back to result list
1997, vol. 45, iss. 3, pp. 274-285
Some aspects of maintenance of combat aircrafts
Vazduhoplovnotehnička uprava GŠ VJ, Beograd
Keywords: maintenance conception; condition maintenance; combat aircrafts; repair
Abstract
The fundamentals of modern conceptions and organizations of maintenance of combat aircrafts and engines in air forces are presented in the paper. The stress is on the condition maintenance conception, especially on the definition of criteria for the condition maintenance application. Experience has shown that this conception increases the maintenance economy and the availability of combat aircrafts, keeping, at the same time, the flight safety on the required level. The paper also discusses the possibility to change the conception of repair of combat aircrafts and their engines (as the lightest maintenance level), which results from the condition maintenance application and which is applied, or can be applied, in a particular form, in Yugoslav Air Forces and Air Defense.
References
Arsenić, Ž. (1993) Upravljanje održavanjem mobilnih tehničkih sistema. Beograd: Mašinski fakultet
Barzilovič, E.J., i dr. (1982) Nadežnost aviacionih sistem. Moskva: Visšaja škola
Barzilovič, E.J. (1982) Modeli tehničeskogo opsluživanija složenih sistem. Moskva: Visšaja škola
Dragović, T., Rašuo, V. (1993) Savremeni koncept vazduhoplovne logistike u svetu. Beograd: Mašinski fakultet
Grupa starešina VTSI RV i PVO (1992) Predlog nove organizacije i koncepta održavanja lovačke avijacije RV i PVO
Minić, S. (1993) Dinamički model preventivnog održavanja prema stanju motornih vozila. Beograd: Mašinski fakultet, doktorska disertacija
Minić, S., Todorović, J. (1993) Sistemski prilaz izboru koncepcije i modela preventivnog održavanja prema stanju motornih vozila. Vojnotehnički glasnik, vol. 41, br. 3, str. 303-316
Siladić, M., Komljenović, Đ., Milosavljević, D. (1995) Jedan primer uvođenja koncepta za održavanje prema stanju turboventilatorskog motora na borbenom avionu. in: Međunarodni naučno-stručni skup Vazduhoplovstvo 95, Zbornik radova, 14-15. decembar, Beograd, C-22 - C-27
Smirnov, N., Ickovič, A. (1980) Obsluživanje i remont Aviacionih tehniki po sostajaniju. Moskva: Transport
Todorović, J. (1995) Održavanje tehničkih sredstava u RV i PVO - informativno predavanje za komandni sastav. Beograd, 13. april
Todorović, J. (1993) Inženjerstvo održavanja tehničkih sistema. Beograd: Jugoslovensko društvo za motore i vozila
Živaljević, M., Duboka, Č. (1995) Održavanje borbenih aviona n funkciji obezbeđenja potrebne pouzdanosti i operativne gotovosti. in: Međunarodni naučno-stručni skup Vazduhoplovstvo 95, Zbornik radova, 14-15. decembar, Beograd, D-30 - D-35
Živaljević, M. (1996) Prilog istraživanju sistema za praćenje pouzdanosti lovačkobombarderske avijacije i njegova optimizacija. Beograd: VTA, doktorska disertacija
 

About

article language: Serbian
document type: unclassified
DOI: 10.5937/VojTehG9703274Z
published in SCIndeks: 02/11/2018