Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 5 od 16  
Back povratak na rezultate
Vojnosanitetski pregled
2016, vol. 73, br. 3, str. 277-279
jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 05/03/2016
doi: 10.2298/VSP140603052Z
Creative Commons License 4.0
Chilaiditi-jev znak i sindrom
aInstitut za plućne bolesti, Sremska Kamenica + Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet
bVojnomedicinska akademija, Klinika za pulmologiju, Beograd

e-adresa: biljanazvezdin@yahoo.com

Sažetak

Uvod. Chilaiditi-jev sindrom je retko stanje koje se manifestuje gastrointestinalnim simptomima, a radiološki se potvrđuje pozicioniranim vijugama creva u prostoru između jetre i desne hemidijafragme. Postojanje ovakvog radiološkog nalaza i odsustvo simptoma naziva se Chilaiditi-jev znak. Cilj rada bio je podsećanje kliničara na mogućnost postojanja tog retkog sindroma, koje može rezultirati pogrešnim tumačenjem simptoma i znakova bolesti, neadekvatnim lečenjem i različitim komplikacijama. Prikaz bolesnika. Prikazane su teorijske činjenice i bolesnik kod koga je dijagnoza Chilaiditi-jev sindrom postavljena prilikom hospitalizacije zbog pogoršanja hronične opstruktivne bolesti pluća. Chilaiditi-jev znak potvrđen je kao slučajni nalaz na radiogramu grudnog koša načinjenom u cilju procene osnovne bolesti. Zaključak. Chilaiditi-jev sindrom je benigno stanje koje retko zahteva hiruršku intervenciju. Kinički značaj tog sindroma ogleda se u adekvatnom diferencijalnodijagnostičkom pristupu i pravovremenom zbrinjavanju mogućih ozbiljnih komplikacija.

Ključne reči

Reference

Chilaiditi, D. (1910) Zur frage der hepatoptose und ptose im allgemeinen im anschluss an drei fälle von temporärer, partieller leberverlagerung. Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, 16(1): 173-208. (German)
Glatter, R.D., April, R.S., Miskovitz, P., Neistadt, L. (2007) Severe recurrent abdominal pain: an anatomical variant of Chilaiditi's syndrome. MedGenMed, 9(2): 67
Kamiyoshihara, M., Ibe, T., Takeyoshi, I. (2009) Chilaiditi's Sign Mimicking a Traumatic Diaphragmatic Hernia. Annals of Thoracic Surgery, 87(3): 959-961
Kang, D., Pan, A.S., Lopez, M.A., Buicko, J.L., Lopez-Viego, M. (2013) Acute Abdominal Pain Secondary to Chilaiditi Syndrome. Case Reports in Surgery, 2013: 1-3
Moaven, O., Hodin, R.A. (2012) Chilaiditi syndrome: A rare entity with important differential diagnoses. Gastroenterol Hepatol (N Y), 8(4): 276-8
Okus, A., Ay, S., Carpray, M. (2013) Chilaiditi Syndrome. Eur J Gen Med, 10(2); 79-82
Tuncer, M., Sahin, C., Yazici, O., Kafkaslı, A., Sarica, K. (2014) A rare cause of renal colic pain: Chilaiditi syndrome. Archivio Italiano di Urologia e Andrologia, 86(3): 229
Williams, A., Cox, R., Palaniappan, B., Woodward, A. (2014) Chilaiditi's syndrome associated with colonic volvulus and intestinal malrotation—A rare case. International Journal of Surgery Case Reports, 5(6): 335-338
Yin, A.X., Park, G.H., Garnett, G.M., Balfour, J.F. (2012) Chilaiditi syndrome precipitated by colonoscopy: a case report and review of the literature. Hawai'i journal of medicine & public health, 71(6): 158-62