Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
Zavarivanje i zavarene konstrukcije
2012, vol. 57, br. 2, str. 53-60
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/03/2013
Uticaj polaznog stanja na osobine REL zavarenog spoja čelika 14mov 6 3
aMetalna doo, Zenica, BiH
bUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
cInstitut za ispitivanje materijala Srbije - IMS, Beograd

Sažetak

U radu je ispitan uticaj stanja osnovnog metala na osobine REL zavarenog spoja čelika 14MoV 6 3. Zavarene su tri kombinacije uzoraka: (i) nekorišćen; (ii) korišćen-korišćen; i (iii) korišćen nekorišćen. Korišćeni uzorci su bili u upotrebi preko 52000 sati. Utvrđeno je da do loma dolazi uvek u osnovnom metalu korišćenog uzorka. Pretpostavljeno je da kritični uslovi nastaju usled puzanjem izazvanog rasta zrna i/ili taloga. Najviši nivo zatezne čvrstoće je u kombinaciji dva nekorišćena uzorka.

Ključne reči

čelik 14MoV 6 3; reparaturno zavarivanje; porast zrna

Reference

Bendick, W.V., Weber, H. (1986) VGB Kraftwerktechnik 66. 63-72
Bhadeshia, H.K.D., Honeycombe, R. (1999) Steels: Microstructure and properties. Oxford: Butterworth-Heinemann
Dieter, G.E. (1994) Mechanical metallurgy. New York, itd: McGraw-Hill
Drobnjak, Đ. (1986) Fizička metalurgija. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet / TMF
Easterling, K. (1992) Physical Metallurgy of Welding. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann Ltd
Nutting, J. (1999) Structural Stability of Low Alloy Steels for Power Generation. u: Advanced Heat Resistant Steel for Power Generation conference proceedings, San Sebastian Spain, 12-30
Porter, D.A., Easterling, K.A. (1990) Phase transformations in metals and alloys. New York, itd: Van Nostrand-Reinhold
Radović, A. Meh lom zavarenih spojeva
Sadibašić, D. (2010) Optimizacija tehnologije zavarivanja čelika namenjenih termoenergetskim postrojenjima. Beograd: TMF, magistarski rad
Smallman, R.E. (1999) u: Modern physical metallurgy and materials engineering, London-Toronto, itd: Butterworth's, str. 379
Zrilić, M.M. (2004) Primena lokalnog pristupa na procenu preostalog veka komponenti visokotemperaturske opreme. Beograd: TMF, doktorska disertacija