Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
Zavarivanje i zavarene konstrukcije
2011, vol. 56, br. 4, str. 149-166
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 12/01/2012
Izbor optimalnog dodatnog materijala za reparaturno zavarivanje vratila turbine hidrocentrale na licu mesta
aInstitut za ispitivanje materijala Srbije - IMS, Beograd
bNemak Linz, Linz, Austria
cInstitut Goša, Beograd

Projekat

Razvoj novih metodologija revitalizacije turbinske i hidromehaničke opreme hidroelektrana u zavisnosti od uzroka degradacije materijala (MPNTR - 35002)

Sažetak

Najznačajniji delovi hidroelektrana, vratila turbina izložena su tokom rada visokim naprezanjima, puzamju, zamoru i koroziji. Zbog toga je korisno preduprediti oštećenja tokom rada, povećati pouzdanost i produžiti radni vek postrojenja. Eksploatacioni uslovi mogu da dovedu do prslina i loma u homogenom materijalu, tako da postoji potreba za reparaturom dela postrojenja. A ona može biti skupa ili dugotrajna. U okolnostima kada se reparatura izvodi na licu mesta, posebno pažljivo treba da se definiše tehnologija reparaturnog zavarivanja, parametri postupka, i izbor dodatnog materijala. U ovom istraživanju izbor dodatnog materijala je bio tema i dati su rezultati. Vratilo je izrađeno od čeličnog liva 20Mn5 i na njemu su metodama IBR, otkrivena oštećenja tipa prslina dužine do 400 mm i dubine do 20 mm. Kako je planirano da se reparatura izvede bez demontaže vratila, primena termičke obrade nije bila izvodljiva. Analiza zavarljivosti osnovnoog materijala urađena je korišćenjem analitičkih jednačina. Rezultati su pokazali da je zavarljivost ovog čelika ograničena. Za reparaturno zavarivanje izabran je postupak REL (111) i dve obložene austenitne elektrode sa ciljem određivanja pogodnosti za upotrebu kao potencijalnih dodatnih materijala za reparaturu. U ovom istraživanju ispitane su Fe-Ni-Cr-Mo elektroda i elektroda na bazi Ni i njihove osobine su upoređene. Ispitivanje zatezanjem, ispitivanje apsorbovane energije, ispitivanje savijanjem, merenje tvrdoće i ispiivanje osetljivosti kao što su 'CTS' i 'Y' probe, izvedeni su na ispitnim spojevima dobijenim zavarivanjem osnovnog materijala, 20Mn5, ispitivanje savijanjem, merenje tvrdoće i ispiivanje osetljivosti kao što su 'CTS' i 'Y' probe izvedeni su na ispitnim spojevima dobijenim zavarivanjem osnovnog materijala, čelika 20Mn5, sa ispitivanim dodatnim materijalima. Dobijeni rezultati su analizirani i na osnovu toga, odabrana je elektroda na bazi Ni kao pogodnija za reparaturno zavarivanje.

Ključne reči

Reference

*** (2008) Report: Testing of materials and failure cause analysis of the shaft of A6 turbine HPP Đerdap 2. Belgrade, IMS Study nr. 421116-147
*** (2005) Destructive test on welds in metallic materials: Cold cracking test for weldments (CTS). EN ISO 17642-2
–BIKI nepotpuna je Uwer, D., Höhne, H. Characterization of the cold cracking behavior of steels during welding. IIW-Doc. IX-1630-91
Granjon, H. Information on cracking tests. Document IIS/IIW-93-62
Hrivnjak, I. (1991) Theory of weldability of metals and alloys. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, ISBN 0-444-98707-X
Ito, Y., Bessyo, K. (1969) Weldability formula of high strength steels, related to heat-affected zone cracking. Sumitomo Search, 1, 5, str. 59-70, and IIW-Doc IX-631-69(1969), str. 1-18
Odanović, Z., Grabulov, V., Momčilović, S., Tasić, B., Đurđević, M., Arsić, M. (2008) Investigation of the optimal parameters for repair welding of the coal mill in the fossil power station. u: International Conference, (IIW), Graz, July, Proceedings, str. 347-353
Yurioka, N., i dr. (1981) Study on carbon equivalents to assess cold cracking tendency and hardness in steel welding. Australian Weld. Res. Ass. Melbourne, Paper, 10, str. 1-18