Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
Zavarivanje i zavarene konstrukcije
2002, vol. 47, br. 2, str. 85-90
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 02/06/2007
Sanacija reaktora platforminga epp postupkom u uskom žljebu
aNIS - RNP, Služba kontrole, Spoljnostarčevačka b.b, Pančevo
bMetalka, Zastupništvo Beograd, Odeljenje u Nišu
cHIP-Azotara, KKOM, Spoljnostarčevačka 80, Pančevo
dVojnotehnički institut - VTI, Beograd

Sažetak

U radu je opisana tehnologija zavarivanja EPP postupkom u uskom žljebu, primenjena pri sanaciji projektilom oštećenog reaktora platforminga. Rezultati ispitivanja pri kvalifikaciji tehnologije zavarivanja i reaktora nakon sanacije, opravdali su dato tehnološko rešenje.

Ključne reči

reparaturno zavarivanje; EPP postupak; uski žljeb; kvalifikacijatehnologije zavarivanja; ispitivanje; reaktor platforminga

Reference

*** (1989) Potpuno automatsko zavarivanje uskog žljeba pod zaštitnim slojem debelozidnih sudova pod pritiskom. ESAB Group
*** (1995) European welding consumables. Lincoln electric
Burzić, Z., Kurai, J., Bređan, A., Aleksić, B. (2000) Mogućnost primene IBR metoda u oceni postupka sanacije reaktora i njegove dalje upotrebljivosti. u: Zbornik referata sa savetovanja IBR, Zlatibor, str. 155-159, decembar
Egeman, N., Nordth, B.A. Zavarivanje pod zaštitnim praškom u uskom žljebu. Geterborg: ESAB Group Laboratories
Hrivnjak, I. (1982) Zavarljivost čelika. Beograd: Građevinska knjiga
Kurai, J., Aleksić, B., Bređan, A. (2000) IBR kao osnova kvalitetne dijagnostike i sanacije reaktora nakon bombardovanja postrojenja RNP. u: IBR Zbornik referata sa savetovanja IBR, Zlatibor, str. 145-150, decembar
Maneski, T.Đ., Čukić, R. (2001) Izbor najpovoljnijeg rešenja sanacije reaktora DC-303. Integritet i vek konstrukcija, vol. 1, br. 1, str. 41-46
Momčilović, D., Delić, B., Grabulov, V. (2001) Ponašanje metala pri udarnom opterećenju. Integritet i vek konstrukcija, vol. 1, br. 1, str. 23-28
Sedmak, A., Burzić, Z., Kurai, J., Aleksić, B., Bređan, A. (2001) Ispitivanja razaranjem u funkciji dijagnostike, sanacije i ocene integriteta reaktora platforminga. Integritet i vek konstrukcija, vol. 1, br. 1, str. 29-34