Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 53, br. 2, str. 405-417
O pojedinim materijalnim, procesnim i izvršnim aspektima uslovnog otpusta
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaD.Drakic@pf.uns.ac.rs, I.Milic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Rad je nastao kao rezultat rada na Projektu "Pravna tradicija i novi pravni izazovi", čiji nosilac je Pravni fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu

Sažetak
U fokusu ovog rada su neke dileme u vezi sa uslovnim otpustom osuđenih lica. Reč je o spornim materijalnim, procesnim i izvršnim pitanjima uslovnog otpuštanja osuđenika koja postoje u našim aktuelnim propisima. Pažljivom analizom propisa u radu se ukazuju na određene nelogičnosti i kontradiktornosti u vezi sa uslovnim otpustom. Predmet pažnje autora jeste uslovno otpuštanje osuđenih lica koja kaznu zatvora izdržavaju u kaznenom zavodu, ali i u prostorijama u kojima stanuju. Jedan deo rad posvećena je pojedinim pitanjima sudskog postupka u kojem se odlučuje o uslovnom otpustu. Određena pažnja posvećena je i samoj proceduru u kaznenom zavodu, kao i izvršenju uslovnog otpust. U radu se između ostalog ukazuje i na to ko se ne može uslovno otpustiti iz kaznenog zavoda, kada osuđeni stiče pravo na podnošenje molbe, ko se poziva na ročište za uslovni otpust, da li se osuđeni može uslovno otpustiti kada izdrži tačno 2/3 izrečene kazne, kao i o modelima uslovnog otpusta.
Reference
*** (2019) Ugolovno-ispolnitel'nyj kodeks Rossijskoj Federacii. ot 08.01.1997 N 1-FZ (red. ot 27.12.2018) (s izm. i dop., vstup. v silu s 08.01.2019)
*** (2019) Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii. ot 13.06.1996 N 63-FZ (red. ot 23.04.2019)
*** (2017) Strategija za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji do 2020. godine. Službeni glasnik RS, br. 43
*** (2015) Tekst odgovora utvrđen je na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda 15.4.2014. godine. Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2015, Intermex, Beograd. Izvor: elektronska baza podataka, Propisi online, 2. mart 2019
*** (2015) Tekst odgovora utvrđen je na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda 4.4.2014. godine. Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2015, Intermex, Beograd. Izvor: elektronska baza podataka, Propisi online, 2. mart 2019
*** (2019) Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2 Po1 br. 212/12 od 22. maja 2012. i rešenje Višeg suda u Beogradu - Posebnog odeljenja SPK Po1 br. 12/12 - Kuo Po1 27/12 od 10. maja 2012. godine. Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 84, Intermex, Beograd, Priredili: Mr Aleksandar Trešnjev, sudija i Bojana Stanković, viši sudijski saradnik. Izvor: elektronska baza podataka, Propisi online, 2. mart 2019
*** (2011) Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2 1198/11 od 13. aprila 2011. i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu K. 1059/11. Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 3/2011, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nebojša Pavlović, viši sudijski saradnik Apelacionog suda u Beogradu. Izvor: elektronska baza podataka, Propisi online, 2. mart 2019
*** (2005-2016) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016
*** (2015) Pravilnik o upućivanju osuđenih, prekršajno kažnjenih i pritvorenih lica u zavode za izvršenje krivičnih sankcija. Sl. glasnik RS, br. 31
*** (2011) Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu Kuo. 21/11 od 20.05.2011. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.2-632/11 od 01.06.2011. Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2011, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragan Jovanović, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu. Izvor: elektronska baza podataka, Propisi online, 2. mart 2019
*** (2019) Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu posl. br. Kž. 2 1862/13 od 19.06.2013. godine, kojim je ukinuto rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl. br. Kuo. 157/13 od 22.05.2013. godine. Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 4/2013, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudija Svetlana Tomić -Jokić, Viši sud u Novom Sadu. Izvor: elektronska baza podataka, Propisi online, 2. mart 2019
*** (2019) Rešenje Opštinskog suda u Aleksincu Kuo. 36/08 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž. br. 1110/08. Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 28/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: predsednik Okružnog suda u Nišu Dr Danilo Nikolić. Izvor: elektronska baza podataka, Propisi online, 2. mart 2019
*** (2017) Rešenje Višeg suda u Nišu Kv br. 25/17 od 27.01.2017. godine. Bilten Višeg suda u Nišu, broj 34/2017, Intermex, Beograd. Izvor: elektronska baza podataka, Propisi online, 2. mart 2019
*** (2014-2018) Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera. Službeni glasnik RS, br. 55/2014, i 87/2018
*** (2014) Zakon o izvršenju krivičnih sankcija. Službeni glasnik RS, br. 55
*** (2019) Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Sl. glasnik RS, br. 35
*** (2016) Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Sl. glasnik RS, br. 94
*** (2011-2014) Zakonik o krivičnom postupku RS. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014
*** (2013) Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima. Službeni glasnik RS, Br. 32
Balamut, A.N. (2017) Aktual'nye voprosy sistemy ocenivaniâ stepeni gotovnosti osuždennyh s požiznennymi srokami otbyvaniâ nakazaniâ k uslovno-dosročnomu osvoboždeniû. u: Sbornik materialov Vserossijskoj naučno-praktičeskoj konferencii, Kirov
Cvetanović, M. (1979) Uslovni otpust i praksa u Kazneno popravnom domu u Sremskoj Mitrovici. u: Drugo savetovanje Udruženja za penologiju SAP Vojvodine, Subotica
Ćorović, E. (2015) Sistem krivičnih sankcija Republike Srbije. Novi Pazar
Dimovski, D., Popović, I. (2017) Uslovni otpust – Normativni i praktični aspekt. Nauka, bezbednost, policija, vol. 22, br. 2, str. 47-59
Drakić, D.S., Milić, I.D. (2016) Utvrđivanje istine u disciplinskom postupku koji se vodi protiv osuđenog za vreme izdržavanja kazne zatvora. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 2, str. 475-491
Goršenin, A.A. (2010) Pravovoe položenie uslovno-dosročno osvoboždennyh, Gramota. Al'manah sovremennoj nauki i obrazovaniâ, 4
Grubač, M. (2008) Krivično procesno pravo. Beograd
Ignjatović, Đ. (2016) Uslovni otpust - pravna i penološka analiza. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 64, br. 1, str. 31-66
Jovanić, G., Petrović, V. (2017) Uslovno otpuštanje u praksi okružnog zatvora i nadležnih sudova. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 16, br. 1, str. 95-122
Krstić, N., Janković, B., Krstić, M. (2006) O uslovnom otpustu iz ugla službenika tretmana. u: Krivične i prekršajne sankcije i mere - izricanje, izvršenje i uslovni otpust, Palić, Tematski zbornik radova međunarodnog značaja
Lazarević, L. (2006) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd
Milić, I. (2017) Individualizacija kazne zatvora - kriminološki, krivičnopravni i penološki aspekt. Novi Sad, doktorska disertacija
Milić, I., Dimovski, D. (2018) Otpuštanje osuđenog lica iz kaznenog zavoda. Bezbjednost, Policija, Građani, br. 2
Milić, I.D. (2016) Da li je krivično delo uvek najteže kazneno delo?(I deo). Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 3, str. 937-955
Milić, I.D. (2017) Da li je krivično delo uvek najteže kazneno delo? - II deo. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 2, str. 405-415
Milić, I.D., Dimovski, D.T. (2016) Kažnjavanje osuđenih lica - disciplinske mere. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 1, str. 219-231
Naumov, I.V., Kusakina, E.A. (2017) Podgotovka osuždennyh k resocializacii i primenenie vospitatel'nogo vozdejstviâ pri organizacii osuždennyh k osvoboždeniû. u: Sbornik materialov Vserossijskoj naučno-praktičeskoj konferencii, Kirov
Petrović, B., Ferhatović, A. (2011) u: Zbornik radova srpskog udružennja za krivičnopravnu teoriju i praksu
Radulović, D. (2008) Kratkotrajna kazna lišenja slobode i njene alternative. Podgorica, doktorska disertacija
Ristivojević, B. (2015) Istina kao glavna žrtva angloamerikanizacije domaćeg krivičnog prava - Darvinov rasad u srpskoj šumi. u: LV Redovno godišnje savetovanje udruženja - Suđenje u razumnom roku i drugi krivičnopravni instrumenti adekvatnosti državne reakcije na kriminalitet - Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i prak
Ristivojević, B., Milić, I. (2018) Osnovi prekršajnog prava. Novi Sad
Rybakov, A.A. (2015) Kontrol' za licami, uslovno-dosročno osvoboždennymi ot otbyvaniâ nakazaniâ, Vladimir. Dissertaciâ na soiskanie učenoj stepeni kandidata ûridičeskih nauk
Sokolović, R. (2007) Zakonik o krivičnom postupku - praktična primena. Beograd
Soković, S. (2014) Uslovni otpust - sporna pitanja i savremena normativna rešenja. Crimen, vol. 5, br. 1, str. 35-49
Soković, S. (2013) Uslovni otpust -sporna pitanja i savremena normativna rešenja. Zbornik radova srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu
Stojanović, Z. (2013) Da li je Srbiji potrebna reforma krivičnog zakonodavstva?. Crimen, vol. 4, br. 2, str. 119-143
Stojanović, Z., Kolarić, D. (2012) Nova rešenja u Krivičnom zakoniku Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 3, str. 7-32
Stojanović, Z. (2011) Krivično pravo u doba krize. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, vol. 124, br. 1-2, str. 27-49
Stojanović, Z. (2009) Krivično pravo - opšti deo. Beograd
Stojanović, Z. (2009) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd
Šimpraga, D., Vukota, L. (2010) Probni projekt uvjetni otpusti zatvorenika. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, broj 2
Škulić, M., Bugarski, T. (2015) Krivično procesno pravo. Novi Sad
Škulić, M. (2016) Uslovni otpust sa stanovišta krivičnog materijalnog i krivičnog procesnog prava. u: Krivične i prekršajne sankcije i mere - izricanje, izvršenje i uslovni otpust, Palić, Tematski zbornik radova međunarodnog značaja
Ûrkov, S.A. (2017) Nekotorye voprosy resocializacii uslovno-dosročno osvoboždennyh. u: Sbornik materialov Vserossijskoj naučno-praktičeskoj konferencii, Kirov
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns53-23484
objavljen u SCIndeksu: 19.02.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka