Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 66, br. 2, str. 106-138
Zloupotreba poverenja u obavljanju privredne delatnosti - (ne)uspeli pokušaj osavremenjivanja krivičnog prava
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresanatalija.lukic@ius.bg.ac.rs, jelena.lepetic@ius.bg.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Identitetski preobražaj Srbije

Ključne reči: Zloupotreba poverenja; Zastupnik; Staratelj; Privredna društva; Pristanak povređenog; Rizični poslovi
Sažetak
Autori se u ovom radu bave analizom krivičnog dela zloupotrebe poverenja u obavljanju privredne delatnosti koje je nedavno uvedeno u naše krivično zakonodavstvo. Uzimajući u obzir relevantne odredbe zakona iz oblasti kompanijskog prava, autori ukazuju na domen primene pomenute inkriminacije, posebno obrazlažući koji se sve subjekti mogu smatrati zastupnicima, odnosno starateljima. Autori zaključuju da je biće tog krivičnog dela neprecizno formulisano jer zakonodavac ne predviđa u čemu se sastoji radnja izvršenja i predlažu da to bude zloupotreba zastupničkih ovlašćenja i povreda posebnih dužnosti prema privrednom društvu. Pažnja je posvećena i pitanjima primene instituta pristanka povređenog u odnosu na tu inkriminaciju i analizi rizičnih poslova koji pod određenim uslovima takođe mogu isključiti postojanje tog krivičnog dela.
Reference
Arens, S. (2010) Untreue im Konzern. Freiburg
Bertel, C., Schwaighofer, K. (2010) Österreichisches Strafrecht Besonderer Teil II. Vienna: Springer Nature America, Inc
Blagić, D. (2009) Načelo zakonitosti u krivičnom pravu. Beograd: Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, magistarski rad
Delajec, V., Dika, M. (1986) Građansko procesno pravo. Zagreb
Dudaš, A. (2014) O celishodnosti zakonskog uređenja fiducijarnog prenosa svojine u pravu Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 1, str. 209-227
Đorđević, Đ. (2011) Krivično pravo, posebni deo. Beograd
Fischer, T. (2009) Prognosen, Schäden, Schwarze Kassen, Aktuelle Diskussionen im Untreue- und Betrugsstrafrecht. Neue Zeitschrift für Strafrecht, (Sonderheft)
Hillenkamp, T. (1981) Risikogeschäft und Untreue. Neue Zeitschrift für Strafrecht, 5
Jescheck, H.H., Weigend, T. (1996) Lehrbuch des Strafrects. Berlin, Allgemeiner Teil
Kindhäuser, U. (2008) Strafrecht, Besonderer Teil II. Baden, Baden: Straftaten gegen Vermögensrechte
Kolarić, D. (2017) Reformski procesi i krivično materijalno zakonodavstvo Srbije. Crimen, vol. 8, br. 3, str. 442-460
Krstić, Đ. (1998) Institut trasta (Trust) u anglo-američkom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 46, br. 1-3, str. 103-109
Lackner, K. (2011) Kühl K. Strafgesetzbuch Kommentar. München
Laufhütte, H.W., Rissing-van, S.R., Tiedemann, K., ur. (2012) Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar, §§ 263 bis 283d, Berlin
Lazarević, Lj. (2006) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd
Lepetić, J. (2015) Kompanijskopravni režim sukoba interesa - dužnost lojalnosti. Beograd
Lukić, N. (2014) Pojam i određene karakteristike privrednog krivičnog prava, Kaznena reakcija u Srbiji, 4. deo. Beograd
Marković, M. (2008) Negativan publicitet registra privrednih subjekata. Pravo i privreda, vol. 45, br. 1-4, str. 136-150
Marković, V. (2012) Zakonski i statutarni zastupnici privrednih subjekata. Pravo - teorija i praksa, vol. 29, br. 7-9, str. 20-41
Marković, V. (2014) O pravnom pojmu zastupanja. Pravo - teorija i praksa, vol. 31, br. 4-6, str. 29-41
Marković, V. (2008) Poslovni ugled kompanije - lično pravo kome treba ustanoviti zaštitu kroz nematerijalnu štetu. Pravo i privreda, vol. 45, br. 5-8, str. 171-177
Mitsch, W. (2003) Strafrecht Besonderer Teil 2. Berlin, Heidelberg: Springer Nature America, Inc
Palačković, D. (2012) ('Zakonsko') zastupanje privrednih društava. Pravo i privreda, vol. 49, br. 4-6, str. 107-117
Radovanović-Vučković, M. (1969) Zastupništvo u građanskom i privrednom pravu. Beograd
Rönnau, T. (2008) Untreue als Wirtschaftsdelikt. Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft, 119(4):
Rönnau, T. (2010) (Rechts-)Vergleichende Überlegungen zum Tatbestand der Untreue. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 122(2):
Roxin, C. (2006) Strafrecht: Allgemeiner Teil. München, Band I
Schönke, A., Schröder, H., ur. (2010) Strafgesetzbuch Kommentar. München
Srzentić, N., ur. (1978) Komentar Krivičnog zakona SFRJ. Beograd
Stojanović, Z. (2018) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd
Stojanović, Z. (2018) Krivično pravo - opšti deo. Beograd
Stojanović, Z. Predgovor Krivičnom zakoniku, Krivični zakonik prema stanju zakonodavstva od 24. novembra 2016. godine. Beograd
Stojanović, Z., Kolarić, D. (2015) Savremene tendencije u nauci krivičnog prava i krivično zakonodavstvo Srbije. Srpska politička misao, 49(3): 111-136
Škulić, M. (2018) Organizovani kriminalitet. Beograd
Škulić, M. (2010) Načelo zakonitosti u krivičnom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 58, br. 1, str. 66-107
Tiedemann, K. (2006) Wirtschaftsstrafrecht. Köln: Besonderer Teil
Vasiljević, M. (2013) Korporativno upravljanje - izabrane teme. Beograd
Vasiljević, M. (2014) Trgovinsko pravo. Beograd
Vasiljević, M. (2017) Kompanijsko pravo - Pravo privrednih društava. Beograd
Vodinelić, V. (2012) Građansko pravo - Uvod u građansko pravo i Opšti deo građanskog prava. Beograd
Vuković, I. (2013) Pristanak povređenog kao osnov isključenja protivpravnosti, Kaznena reakcija u Srbiji, 3. deo. Beograd
Vuković, I. (2012) Krivičnopravni pojam i funkcije radnje. Crimen, vol. 3, br. 1, str. 73-94
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AlaniPFB1802106L
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka