Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 3, br. 1, str. 177-197
Javno pravobranilaštvo između pravosuđa i državne uprave
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd

e-adresazrasevic@yahoo.com
Ključne reči: zastupnička; savjetnička; posrednička i institucionalna funkcija; interakcija; vladavina prava; ljudska prava
Sažetak
Cilj istraživanja je pozicioniranje ustanove javnog pravobranilaštva u pravnom sistemu Srbije. De lege lata težište je na ispitivanju usklađenosti funkcija ove ustanove sa izazovima evropske konvencije o ljudskim pravima, ustava srbije i novog zakona o parničnom postupku. Na temelju kritike pozitivnog prava zauzeo sam pravnopolitički stav o ovoj ustanovi de lege ferenda. Do saznanja o ovome došao sam prvenstveno primjenom pravnodogmatskog metoda, a tamo gdje sam to smatrao potrebnim, služio sam se uporednopravnim, pravnoistorijskim, pravnosociološkim i filozofskim metodima. Istraživanje je rezultiralo saznanjima o poziciji ustanove bliže državnoj upravi nego pravosuđu, neusklađenostima funkcija i deficitima, prvenstveno po pitanju konkretizacije ustavnih načela vladavine prava i neposredne primjene zajamčenih ljudskih prava. U zaključku su sumirani rezultati i date preporuke.
Reference
Faupel, R. (2009) Rule of law: Nothing purely abstract and no matter for Sunday speeches only. Strani pravni život, (2): 7-26
Karamarković, L. (2006) Postupak posredovanja, parnični i arbitražni postupak. u: Nadležnost i razgraničenje nadležnosti sudova, Beograd: Glosarijum, Str. 124-158
Marković, M.B. (2006) Nadležnosti i ovlašćenja Javnog pravobranilaštva u zastupanju. u: Nadležnost i razgraničenje nadležnosti sudova, Zbornik radova, Beograd: Glosarijum
Mole, N., Harby, C. (2007) Pravo na pravično suđenje - vodič za primenu člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Beograd: Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu
Nedeljković, J. (2008) Javni pravobranilac - zastupnik po (kojem) zakonu?. Pravni informator, 11(5): 35-38
Nogo, S. (2010) Sudsko pravo. Beograd: Megatrend univerzitet
Pajvančić, M. (2009) Komentar Ustava Republike Srbije. Beograd: Fondacija Konrad Adenauer
Prodanović, J. (2011) Prethodno podnošenje predloga za mirno rešavanje spora kao procesna pretpostavka dopuštenosti tužbe protiv Republike Srbije - član 193. novog Zakona o parničnom postupku. Bilten Republičkog javnog pravobranilaštva, 57(3): 49-56
Rakić-Vodinelić, V. (1994) Pravosudno organizaciono pravo. Beograd: Savremena administracija
Rakić-Vodinelić, V. (2011) Zakon o parničnom postupku Srbije. Pravni zapisi, broj 2
Timotijević, I. (2011) Neka sporna pitanja u parnicama protiv Republike Srbije radi naknade štete prouzrokovane diskriminacijom osoba sa invaliditetom. Bilten Republičkog javnog pravobranilaštva, 57(1): 66-70
Udruženje pravobranilaca (2011) Projekat reforme pravobranilačke funkcije u Federaciji Bosne i Hercegovine. str. 27, preuzeto sa adrese: http://upuf.ba/wp-content/uploads/ Projekat_reforme_pravobranilastva.pdf, 8. 3. 2012
Uzelac, A. (1997) Istina u sudskom postupku. Zagreb: Pravni fakultet
Uzelac, A. (2011) Pravo na pošteno suđenje: Opći i građanskopravni aspekti čl. 6. st 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. u: Usklađenost hrvatskih zakona i prakse sa standardima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Zagreb: Centar za mirovne studije
Vodinelić, V.V., Stanković, O., Radišić, J. (1991) Građansko pravo - uvodne teme. Beograd: Nomos
Vodinelić, V.V. (1996) Jusnaturalizam, napred! Marksizam, stoj!. Pravni život, 45(12): 55-84
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/pravzap1201177R
objavljen u SCIndeksu: 25.09.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka