Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 46  
Back povratak na rezultate
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
2015, vol. 16, br. 3, str. 207-211
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 21/01/2016
doi: 10.1515/SJECR-2015-0027
Koncentracije homocisteina u plazmi kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom
aUniverzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Katedra za higijenu sa ekologijom, medicinu rada i fizičko vaspitanje
bUniverzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Katedra za socijalnu medicinu, uvod u medicinu i veštinu komunikacije sa pacijentom
cUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja
dKlinički centar Kragujevac
eKlinički centar Kragujevac, Klinika za hematologiju
fUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za fiziologiju

Projekat

Efekti homocisteina i homocisteinu srodnih supstanci na kardiovaskularni sistem: Uloga gasnih transmitera NO, H2S I CO (MPNTR - 175043)

Sažetak

U ovoj studiji, istraživali smo serumske koncentracije homocisteina (Hcy) kod pacijenata koji boluju od reumatoidnog artritisa (RA) u poređenju sa kontrolnom grupom, kao i povezanost između homocisteina sa parametrima inflamacije i stanjem bolesti. U studiju je uključeno 60 pacijenata sa RA i 20 zdravih osoba koji su podvrgnuti kliničkom istraživanju i ispitivanju na osnovu čega je izvršena procena stanja bolesti. Za sve analize korišćeni su uzorci periferne krvi. Nivoi homocisteina kod pacijenata sa RA bili su 33% viši u odnosu na ispitanike u kontrolnoj grupi (mean +/- SD 11.79±3.72μmol/L versus 8.90±1.38μmol/L; p< 0.01). Utvrđena je značajna korelacija između parametara zapaljenja (C-reaktivni protein) i homocisteina kod pacijenata (r=0.322, p=0.012). Pacijenti sa bolešću u visokom stanju aktivnosti su imali značajnije povećanje koncentracije homocisteina (p<0.05). Povećanje homocisteina u plazmi kod pacijenata sa RA je u vezi sa parametrima zapaljenja i stanjem bolesti. Povišeni nivoi Hcy obično su prisutni kod pacijenata sa RA, i mogu objasniti povećanje smrtnosti usled prisustva kardiovaskularnih oboljenja koja se sreću kod ovih pacijenata.

Ključne reči