Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 23  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 57, br. 7-9, str. 122-133
Procesnopravni aspekti primene zakona koji uređuju zaštitu prava intelektualne svojine
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija
Sažetak
U godinama intenzivne harmonizacije propisa koji regulišu prava intelektualne svojine, domaća sudska praksa suočena je sa posebnim izazovom da isprati nova rešenja i zaista i sprovede poboljšanje standarda njihove zaštite. Predmet ovog rada je analiza usklađenosti ovih propisa sa procesnim zakonima koji omogućavaju efikasno vršenje prava, odnosno da reformi daju i praktičan smisao. Fokus našeg istraživanja biće na normama koje na poseban način u odnosu na opšti režim uređuju osnovne procesnopravne institute, i to uslove za ostvarivanje sudske zaštite, rokove, stranačku legitimaciju, teret dokazivanja, pravne lekove i sredstva izvršenja. Polazeći od pretpostavke da su ova rešenja primenjiva i sa stanovišta opštih procesnih zakona, razmotrićemo u kojoj meri pitanja koja su se u praksi pokazala kao sporna zaista narušavaju efikasnost ostvarivanja pravne zaštite ovih prava.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.07.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka