Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 23  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 4, str. 1471-1502
O sistemu pravnih lekova i ostvarivanju jedinstvene primene prava u srpskom izvršnom postupku
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresar.keca@pf.uns.ac.rs, m.knezevic@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: izvršni postupak; pravni lekovi; prigovor i žalba u izvršnom postupku; revizija; 'posebna revizija'; jedinstvena primena prava; pravni stavovi izvan suđenja; ustavna žalba; Ustavni sud
Sažetak
U radu se razmatra organizacija pravnih lekova koja je uspostavljena u izvršnom postupku uz ukazivanje na stalna kolebanja koja postoje u različitim redakcijama izvršnog zakonodavstva. Na normativnom planu to su razlike koje se odnose na dopuštenost žalbe u ovom vidu pravne zaštite. U nekim redakcijama, uključujući i ZIP od 1978, krug pravnih lekova je nešto širi tako da obuhvatao prigovor i žalbu. U drugim se ograničava samo na prigovor. Ipak, zajedničko obeležje svih zakonskih tekstova kojim se reguliše izvršni i postupak obezbeđenja prestavlja izričita zabrana revizije kao pravnog leka kojim se otvara put prema najvišoj sudskoj instanci u našem pravnom sistemu. Radi se o ograničenju koje osujećuje da se, u okvirima izvršnog postupka odlučivanjem u konkretnom predmetu od strane Vrhovnog kasacionog suda, stvore potrebni preduslovi kojim bi se garantovala i obezbedila jedinstvena primena prava. Rezervni mehanizmi poput zauzimanja stavova izvan suđenja od strane viših i najviše sudske instance to, po više osnova, ne mogu ostvariti. Ni postupanje Ustavnog suda povodom žalbe zbog povrede na jednaku pravnu zaštitu ne rešava problem niti garantuje jedinstvenu primenu prava u izvršnom postupku ali i svim drugim postupcima u kojima nije dopušteno izjavljivanje revizije. Prilikom formulisanja zabrane revizije u izvršnom postupku sasvim je zanemarena okolnost da je, od donošenja ZPP 04, revizija bitno drugačiji pravni lek u odnosu na rešenja ranije važećeg parničnog zakonodavstva. Uspostavljanje 'posebne' revizije afirmiše ideju, po kojoj pravni lek ne služi isključivo zaštiti stranaka u postupku. Izražava i opšti interes da se u stvarima od posebnog pravnog značaja omogući izjavljivanje ovog pravnog leka - jer je po oceni Vrhovnog kasacionog suda potrebno da se razmotre pravna pitanja od opšteg interesa ili pravna pitanja u interesu ravnopravnosti građana, radi ujednačavanja sudske prakse, kao i ako je potrebno novo tumačenje prava. Dakle, to su razlozi da se dopusti izjavljivanje revizije i kada je ona primenom nekih posebnih ograničenja nedopuštena. Svi ovi razlozi mogu postojati kada se radi o pobijanju odluka u izvršnom postupku. Postoji osnov da se, zanemarujući jezičko, a polazeći od ciljnog tumačenja revizija dopusti i u izvršnom postupku ako postoje razlozi zbog kojih je dopuštena 'posebna' revizija.
Reference
*** (1946) Službeni list FNRJ, br. 86
*** (2000-2001) Zakon o izvršnom postupku. Službeni list SRJ, br. 28/2000, 73/2000, 71/2001 (ZIP 00)
*** (2005-2015) Zakon o hipoteci. Službeni glasnik RS, br. 115/2005, 60/2015, 63/2015 - odluka Ustavnog suda, 83/2015
*** (1965-1971) Zakon o parničnom postupku od 1965. godine. Službeni list FNRJ, br. 12/1965, 1, 23/1972
*** (1992-2004) Službeni list SRJ, br. 27/1992, 31/1993, 24/1994, 12/1998, 15/1998, 3/2002
*** (1955) Zakon o ubrzanju parničnog postupka pred redovnim sudovima od 1955 godine. Službeni list FNRJ, br. 19
*** (2004) Službeni glasnik RS, br. 125, (ZIP 04)
*** (2011-2015) Službeni glasnik RS, 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014, 93/14, 121/2014, 6/2015, 106/2015
*** (1930) Zakon o izvršenju i obezbeđenju Kraljevine Jugoslavije. Službene novine Kraljevine Jugoslavije, 165, br. LXII
*** (1952) Službeni list FNRJ, br. 39
*** (1971) Zakon o izvršenju radi namirenja novčanih potraživanja korisnika društvenih sredstava. Službeni list FNRJ, br. 52
*** (2003-2011) Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar. Službeni glasnik RS, br. 57/2003, 61/2005, 64/2006, 99/2011
*** (2012-2017) N. novine, 112/2012, 25/2013, 55/2016, 73/2017
*** (1977-1991) Sl. list L SFRJ, 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91
*** (2015-2017) Zakon o izvršenju i obezbeđenju je donet 2015. godine. Službeni glasnik RS, br. 106/2015, 106/2017 (ZIO)
*** (2011-2013) Zakon o parničnom postupku od 2011.godine. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 49/2013 - odluka Ustavnog suda, 74/2013 - odluka Ustavnog suda
*** (1929) Zakonik o građanskom sudskom postupku u građanskim parnicama Kraljevine Jugoslavije. Službene novine Kraljevine SHS, 179, br. LXXV
*** (1982-2014) Zakon o vanparničnom postupku od 1982. godine. Službeni glasnik SRS, br. 25/1982, 48/1988, Službeni glasnik RS, br. 85/2012, 55/2014
*** (2004-2009) Zakon o parničnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 125/2004, 111/2009
*** (1977-1991) Zakon o parničnom postupku od 1976. godine. Službeni list SFRJ, br. 4/1977, 36/1977, 6/1980, 36/1980, 43/1982, 72/1982, 69/1982, 58/1984, 74/1987, 57/1989, 20/1990, 27/1990, 35/1991
*** (2011-2014) Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Službeni glasnik RS, br. 31/2011, 109/2013 - odluka Ustavnog suda, 55/2014, 139/2014 (ZIO 11)
*** (2008-2018) Zakon o uređenju sudova (ZUS). Sl. glasnik RS, br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - dr. zakon, 13/2016, 108/2016, 113/2017 i 65/2018
*** (1991-2014) N. novine RH, 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14
*** (1978-1993) Službeni list SFRJ, br. 20/1978, 6/1982, 74/1987, 57/1989, 27/1990, 35/1991, 27/1992, 31/1993 (ZIP 78)
*** (2008-2018) Zakon o uređenju sudova. Službeni glasnik RS, br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 - odluka
Bodiroga, N. (2010) Vansudski izvršni postupak na osnovu Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 3, str. 325-352
Keča, R. (2010) Građansko procesno pravo. Beograd, str. 468-473, 550-557
Keča, R. (2006) O drugostepenoj raspravi u parničnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 40, br. 2, str. 201-215
Keča, R. (2012) O osnovnim načelima Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 1, str. 149-167
Keča, R.I., Knežević, M.S. (2017) Dozvoljenost revizije u parničnom postupku zbog preinačujuće žalbene presude - posledica ustavne garancije prava na pravno sredstvo ili samo pravnopolitičko pitanje? Ujedno i prilog učenju o kontrolnom konceptu postupka po pravnim lekovima. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 4, str. 1251-1284
Poznić, B., Rakić-Vodinelić, V. (2010) Građanskoprocesno pravo. Beograd, 500
Rechberger, W., Oberhammer, P. (2009) Exekucionsrecht. Wien, 2
Rosenberg, L., Schwab, K.H., Gottwald, P. (2010) Zivilprozessrecht. München, 819-825
Schiliken, E. (2010) Zivilprozessrecht. München, 419-423
Stanković, G., Boranijašević, V. (2017) Pravo Izvršenja i pravo obezbeđenja. Kosovska Mitrovica, 121
Starović, B. (1991) Komentar Zakona o izvršnom postupku. Novi Sad, 33
Triva, S., Belajec, V., Dika, M. (1984) Sudsko izvršno pravo. Zagreb, 330, 331
Triva, S., Belajec, V., Dika, M. (1980) Sudsko izvršno pravo. Zagreb, 281
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-20272
objavljen u SCIndeksu: 24.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka