Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:[4]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 6 od 23  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 3, br. 2, str. 37-53
Revizija svrsishodnosti poslovanja
aCourt of Audit of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia
bInspektorat odbrane Ministarstvo odbrane, Beograd

e-adresazdenkavidovic@gmail.com
Ključne reči: revizija; svrsishodnsot poslovanja; Evropska unija
Sažetak
Revizija svrsishodnosti poslovanja je postupak u kojem se ispituje kako su korišćena javna sredstva, da bi se utvrdilo da li je to činjeno u skladu sa načelima ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti i u skladu sa planiranim ciljevima. U Srbiji su česti slučajevi u kojima je utvrđeno da procedura u korišćenju i trošenju javnih sredstava nije poštovana. Naročito često se o tome govori u kontekstu javnih nabavki, ali ne zaostaju ni slučajevi dodele subvencija ili drugih vidova pomoći iz budžeta, raspolaganje javnom imovinom, preuzimanje obaveza za budžet, isplate naknada i zarada. Ispitivanje svrsishodnosti trebalo bi da se vrši kontinuirano, prilikom planiranja i odobravanja svakog trošenja javnih sredstava. Ono je na neki način ugrađeno u ključne propise koji uređuju tu materiju - Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnoj svojini, Zakon o javnim nabavkama i druge.
Reference
*** (2003) Uputstvo o radu trezora. Beograd: Ministarstvo finansija i ekonomije Vlade Republike Srbije
*** (2002) Zakon o budžetskom sistemu. Beograd
*** (2002) Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem. Beograd
Arens, A.A., Elder, R.J., Beasley, M.S. (2000) Auditing and assurance services: An integrated approach. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Barlow,, Helberg,, Large,, le Roux (1995) The business approach to internal auditing. Juta & Co, Ltd
Becchetti, L., Ferrari, M., Trenta, U. (2014) The impact of the French Tobin tax. Journal of Financial Stability, 15: 127-148
Davis,, Perry (1982) Auditing computer applications. John Wiley & Sons, Inc
Dunn, J. (1991) Auditing: Theory and practice. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Konrath, L.F. (2002) Auditing: A risk analysis approach. South-Western Thomson Learning
Maltby, J. (1996) Cases in auditing. London: Paul Chapman
Pickett, S.K.H. (1997) The international auditing handbook. John Wiley & Sons
Reichard, C., Bals, H. (2001) Resource-based accounting and output-budgeting as common patterns of public sector financial management reforms. Baden-Baden
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1702037V
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka