Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 8 od 23  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 2, br. 1, str. 18-24
Značaj državne revizorske institucije
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresapekovicj@yahoo.com
Ključne reči: Državna revizorska institucija; revizija; etički kodeks državnih revizora
Sažetak
Državna revizorska institucija (Institucija) je najviši organ revizije javnih sredstava u Republici Srbiji. Osnovana je 2005. godine Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji. Državna revizorska institucija je samostalan i nezavisan državni organ. Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti Institucija je odgovorna Narodnoj skupštini Republike Srbije. Poslove iz svoje nadležnosti obavlja na osnovu Ustava Republike Srbije, Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i Poslovnika Državne revizorske institucije, koji u skladu sa Zakonom, bliže uređuje način i postupak po kome Institucija vrši svoju nadležnost revizije, način obezbeđivanja javnosti rada, odlučivanja i druga pitanja utvrđena Zakonom koja su od značaja za rad Institucije. Institucija ima predsednika Institucije, potpredsednika, Savet, revizorske službe i prateće službe.
Reference
*** (2006) Ustav Republike Srbije
*** (2011/2014) Zakon o finansiranju političkih aktivnosti. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 43 i 123
*** (2009) Poslovnik Državne revizorske institucije. Sl. glasnik RS, br. 9
*** (2005-2010) Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji. Sl. glasnik RS, br. 101/2005, 54/2007 i 36/2010
*** (2009-2012) Zakon o budžetskom sistemu. Službeni glasnik RS, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12
Andrić, M., Krsmanović, B., Jakšić, D. (2004) Revizija, teorija i praksa. Subotica, četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje
Todorović, M., Vučković, M.S. (2015) Revizija. Beograd: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/Oditor1601018P
objavljen u SCIndeksu: 26.06.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka