Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20

Sadržaj

članak: 2 od 112  
Back povratak na rezultate
2023, vol. 5, br. 1, str. 7-17
Menadžment finansijske održivosti neprofitnih organizacija
Atlantic Grand doo Beograd, Beograd

e-adresamilanovic060@gmail.com
Ključne reči: neprofitne organizacije; javni sektor; revizija; menadžersko računovdstvo
Sažetak
Neprofitne organizacije su jedan od važnijih segmenata današnjice, jer svojim delovanjem podstiču rast i razvoj društva. Ove organizacije karakteriše složen sistem upravljanja sa malom mogućnošću primene isključivo ekonomskih kriterijuma prilikom definisanja ciljeva, kao i merenja rezultata, uz prisutnost političkog faktora, što uslovljava slabe rezultate u ekonomiji neprofitnog javnog sektora. Primena tzv. novog javnog menadžmenta i integrisani sistem podrške upravljanju su osnova za poboljšanje uspešnosti poslovanja neprofitnih organizacija i jačanja poverenja društvene zajednice. Cilj ovog napisa je ukazivanje na značaj menadžerskog računovodstva i revizije u sistemu podrške upravljanju, posebno što revizija potvrđuje osnovu na koju se oslanja menadžersko računovodstvo kao nosilac sistema upravljačke podrške. U pitanju je, naime, afirmacija modela integrisane podrške upravljanju radi unapređenja kvaliteta nadzora javnosti i celokupnog poslovanja neprofitnih javnih organizacija.
Reference
Adžić, S., Kostić, R., Jeremić, D., Milunović, M., Savić-Tot, T., Stanojević, S. (2022) Uloga timskog menadžmenta u savremenim uslovima poslovanja. Oditor, vol. 8, br. 1, str. 63-83
Antony, R., Govindarajan, V. (2003) Management Control Systems. New York: McGraw Hill
Avakumović, J., Avakumović, J., Milošević, D., Popović, D. (2021) Pleasure employee teaching staff through the prism AMO model: Example Republic Serbia. Akcionarstvo, 27(1): 107-120
Barret, P. (2004) Financial management in the public sector: How accrual accounting and budgeting enhances governance and accountability. u: CPA Forum: Challenge of change: Driving governance and accountability, Singapore, https://www.anao.gov.au/sites/g/files/net616/f/McPhee_financial_management_in_the_public_sector_2006.pdf
Bevanda, V., Macura, R., Blanuša, A. (2021) Uloga i značaj ekonomike poslovanja u razvoju savremenih preduzeća i organizacija. Društveni horizonti, vol. 1, br. 1, str. 107-125
Ciarko, M., Paluch-Dybek, A. (2022) Efektivnost unutrašnje kontrole u jedinicama lokalne samouprave. Društveni horizonti, vol. 2, br. 3, str. 75-84
Dakić, P., Lojaničić, D., Issa, H.R., Bogavac, M. (2021) Izbor, stvaranje i razvoj menadžera. Oditor, vol. 7, br. 3, str. 105-134
Halfar, B. (2010) Kontroling neprofitnih organizacija usmjeren na učinke - smjernice za određivanje ciljeva, planiranje i upravljanje u neprofitnim organizacijama. Zagreb: Kontroling Kognosko d.o.o
IFAC-PSC (2001) Governance in the Public Sector: Agoverning body percpective. Research Report, http://www.ifac.org
Ivanova, B., Ristić, S. (2020) Akumulacija i koncentracija kapitala. Akcionarstvo, 26: 26-34
Klincov, R., Marjanović, N., Trnavac, D., Novović, M., Obućinski, D. (2022) Shvatanja ekonomskih zakona u savremenoj ekonomskoj teoriji. Akcionarstvo, Vol. 28, No. 1, pp: 99-113
Malešević, Đ., Čavlin, M. (2009) Poslovna analiza. Novi Sad: FIMEK
Micić, R., Staletović, M., Kojić, N. (2022) Društvena odgovornost u savremenim trgovinskim preduzećima sa osvrtom na trgovinski lanac Walmart. Oditor, vol. 8, br. 1, str. 37-62
Pollitt, C., Bouckaert, G. (2011) Public management reform: A comparative analysis: New public management, Governance and the NEO-Weberian state. New York: Oxford University Press Inc, Third Edition
Stojanović, J., Nešić, Z., Bulut-Bogdanović, I. (2021) Digitalizacija obrazovanja u funkciji ekonomskog razvoja. Društveni horizonti, vol. 1, br. 1, str. 29-40
Tešić, R., Mihajlović, M., Ilić, Đ. (2021) Strategija diverzifikacije kao nužnost opstanka, rasta i razvoja proizvodnih preduzeća. Akcionarstvo, 27(1): 27-40
Vasić, Z. (2022) Pravna analiza značaja poreske kontrole za budžet. Revija prava javnog sektora, Vol. 2, br. 1, str. 7-26
Vukosavljević, D., Kaputo, J., Tešić, A., Vukosavljević, D. (2021) Makroekonomsko okruženje i javni sektor - mesto i uloga. Oditor, vol. 7, br. 3, str. 37-50
Walther, M.V. (2018) Managerial accounting. Blackburn: Principle Accountants
Zekić, M., Brajković, B. (2022) Uloga finansijskog menadžmenta u preduzeću. Finansijski savetnik, 27(1), pp.7-24
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/OdrRaz2301007M
primljen: 16.01.2023.
prihvaćen: 23.03.2023.
objavljen u SCIndeksu: 16.06.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka