Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 3 od 112  
Back povratak na rezultate
2023, vol. 9, br. 1, str. 1-16
Uloga i značaj revizijskog uzorkovanja u savremenom preduzeću
aInstitut primenjenih nauka, Beograd
bBeogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija, Beograd
cUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za menadžment - FAM, Sremski Karlovci, Srbija

e-adresagoga_deborah@yahoo.com
Ključne reči: revizija; uzorkovanje; preduzeće
Sažetak
Revizija je aktivnost koja je u današnjem svetu prisutna na svakom koraku i u svakoj grani privrede. Kada se misli na reviziju finansijskog poslovanja to znači da se revizija sprovodi na ukupno finansijsko poslovanje entiteta u određenom vremenskom periodu ili obuhvata reviziju određenog privrednog sektora. Revizija finansijskog poslovanja se sprovodi sa ciljem utvrđivanja stvarnog finansijskog stanja entiteta u određenom periodu. Ona se sprovodi i u situaciju postojanja sumnje zloupotrebe finansijskih dokumenata ili u drugim situacijama kada to organi upravljanja zahtevaju. Od drugih vrsta revizije se razlikuje, ne samo po tome što predmet revizije čine finansijski izveštaji, već je neophodno da njeni revizori poseduju stručne i etičke kvalitete. Revizija finansijskih izveštaja obuhvata prikupljanje i vrednovanje dokaza na sistematičan način, što stvara osnovu za validaciju finansijskih izveštaja i proveru njihove usklađenosti sa međunarodnim računovodstvenim standardima i međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.
Reference
American Institute of Certified Public Accountants (1985) Statement on Auditing Standards No. 39: Audit Sampling. Compiled with amendments in AICPA Professional Standards, Volume 1, AU section 530
Avakumović, J., Avakumović, J., Milošević, D., Popović, J. (2021) Zadovoljstvo zaposlenog nastavnog osoblja kroz prizmu AMO modela - primer: Republika Srbija. Aksionarstvo, 27(1), 107-120
Avakumović, J., Marjanovića, N., Rajković, A. (2021) Menadžment cene kapitala u svrhu donošenja investicionih odluka preduzeća. Aksionarstvo, 27(1), 89-106
Boynton, W.C., Johnson, R.N. (2006) Modern Auditing. John Wiley & Sons, p. 570-580
Bučalina, M.A., Pejović, B. (2022) Teorijska konceptuelizacija preduzetništva. Društveni horizonti, vol. 2, br. 4, str. 235-253
Ciarko, M., Paluch-Dybek, A. (2022) Efektivnost unutrašnje kontrole u jedinicama lokalne samouprave. Društveni horizonti, vol. 2, br. 3, str. 75-84
Craig, G. (2017) The UK's modern slavery legislation: An early assessment of progress. Social Inclusion, 5(2), 16-27
Galjak, I. (2022) Pravno uređenje investiranja u javnom sektoru. Revija prava - javnog sektora, 2(1), 27-44
Giuliani, E. (2016) Human rights and corporate social responsibility in developing countries' industrial clusters. Journal of Business Ethics, 133(1), 39-54
Gold, S., Trautrims, A., Trodd, Z. (2015) Modern slavery challenges supply chain management. Supply Chain Management, 20(5), 485-494
Halkos, G.E., Nomikos, S.N. (2021) Reviewing the status of corporate social responsibility (CSR) legal framework. Management of Environmental Quality: An International Journal, 32(4), 700-716
Ilić, B., Milojević, I., Miljković, M. (2022) Uloga akcionarskog društva u održivosti razvoja kapitala. Održivi razvoj, vol. 4, br. 1, str. 19-28
Ivanova, B., Ristić, S. (2020) Akumulacija i koncentracija kapitala. Aksionarstvo, 26(1), 26-34
Kostić, R. (2020) Revizija ostvarivanja ciljeva budžetskih programa. Održivi razvoj, vol. 2, br. 1, str. 41-52
Landman, T. (2020) Measuring modern slavery: Law, human rights, and new forms of data. Human Rights Quarterly, 42(2), 303-331
Larrinaga, C., Bebbington, J. (2021) The pre-history of sustainability reporting: A constructivist reading. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 34(9), 162-181
Luque-Vílchez, M., Larrinaga, C. (2016) Reporting models do not translate well: Failing to regulate CSR reporting in Spain. Social and Environmental Accountability Journal, 36(1), 56-75
Majstorović, A. (2021) Pravni okvir savremenog budžetskog računovodstva. Finansijski savetnik, 26(1), 7-24
Međunarodni standardi revizije (MSR) (2006) Populacija predstavlja sve podatke iz kojih se izvlači uzorak i o kojima revizor želi da donese zaključak. str. 234
Milanović, N. (2022) Veza internih kontrola i revizije u javnom sektoru. Finansijski savetnik, 27(1), 65-76
Monciardini, D., Bernaz, N., Andhov, A. (2019) The organizational dynamics of compliance with the UK modern slavery act in the food and tobacco sector. Business & Society, Article 765031989819
Nadoveza, B. (2022) Uloga ljudskih resursa u sportskim organizacijama. Menadžment u sportu, 13(1), 13-24
Stevanović, T., Antić, Lj., Savić, A. (2019) Specificity of performance measurement in the ministry of defense and the Serbian armed forces. Facta universitatis, Series: Economics and Organization, Vol.16, No 3, pp. 283-297
Todorović, Lj. (2021) Kontrola u javnom sektoru. Revija prava - javnog sektorar, 1(1), 7-22
Vukša, S., Anđelić, D., Milojević, I. (2020) Analiza kao osnova održivosti poslovanja. Održivi razvoj, vol. 2, br. 1, str. 53-72
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor2301001K
primljen: 23.06.2022.
revidiran: 28.07.2022.
revidiran: 29.11.2022.
prihvaćen: 15.12.2022.
objavljen u SCIndeksu: 30.04.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka