Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 111  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 72, br. 2, str. 66-70
Kontroling i interna revizija u Ministarstvu odbrane
aVojnotehnički institut - VTI, Beograd, Srbija
bUniverzitet Singidunum, Beograd, Srbija

e-adresaallslovenac@yahoo.com
Ključne reči: kontroling; revizija; menadžment; odbrane
Sažetak
U ovom radu autor je obradio teorijske osnove i definicije kontrolinga i interne revizije kao alata koji pomaže menadžmentu organizacije u upravljanju usklađenošću poslovanja i upravljanju kontinuitetom poslovanja, radi ispunjenja njenih ciljeva, pristupom procenjivanja delotvornosti upravljanja rizicima organizacije, kontrole i upravljanja. U svetlu savremnih trendova upravljanja organizacijom, opterećani sve češćim krizama koje traže brzu i sveobuhvatnu akciju i reakciju na rizike, gde su informacije interne revizije usmerene na prošlost, stvara se potreba za implementacijom kontrolinga u organizaciju radi pomoći menadžmentu za budućnost. Cilj ovog rada je da ukaže na potrebu uvođenja kontrolinga u Ministarstvu odbrane radi unapređenja organizacije i pruži jaku podršku da postojeće probleme preduhitri i razvije inovativne sisteme rešavanja koje prevazilazi samo finansijsko izveštavanje.
Reference
*** (2017) Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2017-2020. godine. Službeni glasnik Republike Srbije, 51
*** (2011) Međunarodni okvir profesionalne prakse(MOPP). Udruženje internih revizora Srbije
Čupić, M. (2019) Finansijsko upravljanje javnom upravom i vrednost za javnost. u: Zbornik radova sa 23. Međunarodnog kongresa 'Jačanje kredibiliteta računovodstvene profesije kao imperativ zaštite javnog interesa', Savez računovođa i revizora Republike Srpske, 317-331; Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3710687
Knežević, M., Nikolić, S., Neševski, A. (2021) Kontrola budžeta u funkciji civilne demokratske kontrole vojske u Republici Srbiji. Vojno delo, 73(3): 103-120
Kostić, R.O., Žugić, R., Radojković, M. (2014) Interna finansijska kontrola i finansijsko upravljanje u javnom sektoru i njihova uloga u sistemu odbrane. Vojno delo, 66(3): 238-254
Marjanovic, V. (2013) Kontroling - skripta. Univerzitet Singidunum, ISBN: 978-86-7912-500-2
Ministarstvo Finansija (2011/2013) Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 99/2011 i 106/2013
Ministarstvo Finansija (2011) Priručnik za finanijsko upravljanje i kontrolu. https://www.mfin.gov.rs//upload/media/s2Uug9_6010215bf36a9.pdf
Ministarstvo Odbrane i VS (2011) Pravilnik o finansijskom poslovanju u MO i VS. Službeni vojni list, broj 17
Osmanagić,, Bedenik, N. (2007) Kontroling - abeceda poslovnog uspjeha. Zagreb: Školska knjiga d.d, 80-80; 3. dop. izd
Pickett, S. (1997) Profesionalna praksa interne revizije. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
Radojković, M.N., Žugić, R., Trandafilović, S.K. (2016) Značaj interne revizije za Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije. Vojno delo, 68(2): 212 220
Stanišić, M., Radović, N. (2013) Interna kontrola kao elemenat kvaliteta u hotelskom poslovanju. u: Zbornik radova Sinergija, Bijeljina, 633-633
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/str2202066D
primljen: 22.07.2022.
prihvaćen: 12.09.2022.
objavljen u SCIndeksu: 24.12.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka