Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
'Ja, to je neko drugi' - humanistička koncepcija identiteta i egzistencijalne opcije u Portretu umetnika u mladosti Džejmsa Džojsa
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filološke katedre, Katedra za engleski jezik i književnost
Ključne reči: humanistička etika; autoritarna etika; kultura; revolt; umjetnički poziv; imaginacija; jezik; egzil
Sažetak
Džojs je jedan od najznačajnijih romanopisaca prošlog vijeka i ujedno pobornik velike tradicije humanističke etike. Cilj rada je kritička analiza i sagledavanje procesa sazrijevanja glavnog junaka Džojsovog Portreta, Stivena Dedala, u svijetlu humanističke etike. Naime, osnovni principi Humanizma posmatraju individuu u njenom duhovno fizičkom totalitetu, vjerujući da je čovjekov cilj da, prema riječima Eriha Froma, 'bude čovjek' i da je uslov za postizanje tog cilja da bude prije svega 'čovjek za sebe'. Stiven Dedal otjelovljuje Fromov tip čovjeka produktivnog karaktera, u smislu postepenog oslobađanja od tzv. 'mreža' irskog društva predstavljenih u vidu stega nacionalnosti, porodice i religioznosti koje pretenduju da ponište njegovu individualnost, do njihovog potpunog odbacivanja zarad afirmacije njegovog istinski ljudskog Ja kroz umjetnički poziv. Osim toga, može se reći da je Stiven Dedal (sam Džojs) oličenje pravog, istinskog intelektualca koji živi u samonametnutom egzilu, i koji je, prema riječima filozofa Žilijena Bende 'čuvar i nosilac nezavisnog prosuđivanja, koji nije lojalan ničemu do istini'.
Reference
Bond, E. (2004) 'Our Story', 'Language'. u: Petrović Lena [ur.] Literature, Culture, Identity: Introducing XX century Literary Theory, Niš: Prosveta
Bradshaw, D., Dettmar, K.J.H. (2006) Modernist literature and culture. USA: Blackwell
Fitzgerald, F.S. (1993) The Great Gatsby. London: Wordsworth classics
Frojd, S. (1966) Totem i tabu. Zagreb: Naprijed
Fromm, E. (1949) Man for Himself. Routledge: Kegan Paul
Fromm, E. (1966) Čovjek za sebe. Zagreb: Naprijed
James, J. (1996) A Portrait of the Artist as a Young Man. London: Penguin popular classics
Levin, H. (1963) The Essential James Joyce. Harmondsworth, Middlesex: Penguin books
Lončar-Vujnović, M. (2007) Savremeni američki roman (recepcija u periodici). Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
Petrović, L. (2004) Literature, culture, identity: Introducing XX century literary theory. Niš: Prosveta
Said, E.W. (2000) Reflections on exile and other essays. Cambridge, Mass: Harvard University Press, http://www.dartmouth.edu/~germ43/pdfs/said_reflections.pdf
Trilling, L. (2004) On the teaching of modern literature: Freud and beyond culture. u: Petrović Lena [ur.] Literature, culture, identity: Introducing XX century literary theory, Niš: Prosveta
Vilson, E. (1964) Akselov zamak ili O simbolizmu. Beograd: Kultura, 263
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 28.06.2011.

Povezani članci

Kultura (2017)
Stvaranje u zoni između maske i maskiranog
Škorc Bojana

Komun mediji kultura (2016)
Kad maske padnu - kako se predstavljamo na društvenim mrežama
Đorđević Jasna

FU: Lingustics&Literature (2013)
Slinavozeleno more - voda kao metafora u Džojsovom Uliksu
Igrutinović Danica

prikaži sve [16]