Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
1997, vol. 39, br. 1, str. 31-50
Generacija u protestu: Studentski protest i porodična socijalizacija
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Ključne reči: studenti; pobuna; politička socijalizacija; politička generacija; porodica
Sažetak
Autori iznose rezultate empirijskog istraživanja učesnika studentskog protesta 1996/97 u Beogradu, Srbija-Jugoslavija. Istraživanje je za svoj glavni cilj imalo da istraži socijalne, porodične i lične karakteristike studenata učesnika u protestu koji je nastao zbog krađe glasova od strane vladajuće stranke na lokalnim izborima. Takođe cilj je bio da se objasni ponašanje studenata učesnika sa aspekta procesa političke socijalizacije kroz koju su prošli u svojim porodicama. Istraživanje je realizovano posmatranjem tri grupe studenata: 1/protagonisti - grupa koju čini vođstvo pokreta u skoro kompletnom sastavu, 2/šetači -uzorak studenata koji su se šetali za vreme četiri meseca protesta i 3/ne -učesnici - studenti koji nisu uzeli učesća u protestu. Kompletni uzorak iznosio je 335 studenata sa svih fakulteta Univerziteta u Beogradu. Rezultati su pokazali značajne razlike između studenata učesnika i neučesnika prema merenim svojstvima. Grupu učesnika, posebno protagoniste, odlikuje visok stepen homogenosti prema socijalnom poreklu i obrazovno - profesionalnom statusu roditelja i nivou životnog standarda. Prema svim ovim elementima studenti učesnici pripadaju srednjem sloju ili čak višem - srednjem sloju (u slučaju protagonista). Prema obrascu socijalizacije u porodici, studenti učesnici imaju veće samopouzdanje, više slobode a manje roditeljske kontrole i ograničavanja, više emocionalne podrške od svojih kolega neučesnika. Napokon studenti učesnici dele međusobno jedinstven stav prema cilju studentskog protesta i svojoj ulozi u njemu koja se zasniva na idejama ispravnosti, pravde, istinitosti i legalnosti kao principima na kojima se temelji njihova akcija. Sve ove osobine studenata učesnika protesta daju nam solidnu osnovu da zaključimo da se u ovom slučaju srećemo sa specifičnim fenomenom generacije koja na sebe preuzima 'političku misiju' ili sa slučajem 'političke generacije' kao vrsti omladinske studentske pobune. (R. and M. Braungart, 1984).
Reference
Babović, M., ur. (1997) 'Ajmo, 'ajde, svi u šetnju! - građanski i studentski protest 96/97. Beograd: Medija centar
Braungart, R.G., Braungart, M.M. (1984) Generational politics. u: Long S. [ur.] Political Behavior Annual, Boulder, CO, itd: Westview Press
Giddens, A. (1990) The consequences of modernity. Stanford, CA: Stanford University Press
Handel, G. (1986) Central issue in the construction of siblings relations. u: Skolnick A. i J. [ur.] Family in transition, Boston, itd: Little, Brown and Co, str. 384-402
Lane, R. (1969) The political thinking and consciousness: The private life of political mind. Chicago, itd: University of Chicago Press
Milić, A. (1987) Zagonetka omladine. Beograd: Centar za istraživačku, dokumentacionu i izdavačku delatnost SSO
Milić, A. (1986) Process of political socialization in the family and actual political commitment. Two empirical tests. Sociologija, pos. br., str. 199-211
Milić, A. (1995) Social disintegration and families under stress: Serbia 1991-1995. Sociologija, vol. 37, br. 4, str. 455-472
Tomanović, V.M. (1977) Omladina i socijalizam. Beograd, itd: Mladost
Vrcan, S., ur. (1986) Položaj, svijest i ponašanje mlade generacije Jugoslavije. Beograd: Centar za istraživačku, dokumentacionu i izdavačku delatnost SSO
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci