Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 4 od 49  
Back povratak na rezultate
Praxis medica
2018, vol. 47, br. 1-2, str. 49-52
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 07/03/2019
doi: 10.5937/pramed1802049S
Creative Commons License 4.0
Infekcije urinarnog trakta kod dece i rezistencija uzročnika na antimikrobne lekove
aKlinika infektivnih bolesti, Kliničko Bolnički Centar, Priština
bPedijatrijska klinika, Kliničko Bolnički Centar, Priština
cKliničko Bolnički Centar, Institut za mikrobiologiju, Priština
dKlinički centar Srbije, Klinika za psihijatriju, Beograd
eUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Medicinski fakultet, Katedra za Infektologiju i dermatovenerologiju

e-adresa: struchni@hotmail.com

Sažetak

Uvod. Infekcije urinarnog trakta jedna su od najčešćih infekcija kod male dece. Febrilna stanja kod male dece, bez specifičnih kliničkih simptoma i znakova, često su posledica ITU. Obično se kasnije dijagnostikuju i leče. Najčešći uzročnik IUT je Escherihia coli. Glavni problem u lečenju IUT je sve veća rezistencija na antibiotike. Cilj rada. Da se ukaže na sve učestaliju rezistenciju na antibiotike i da se uporedi učestalost u ispitivanim periodima. Materijal i metode. Sprovedena je retrospektivna studija u periodu od 2010-2015.godine. Uzorci urina za mikrobiološki pregled, uzeti su pre uključivanja antibiotika. Statistička analiza obavljena je u SPSS softveru. Rezultati.U našem istraživanju nađeno je 1 83 pacijenta sa dijagnozom I UT. Nešto u većem procentu bili su zastupljeni pacijenti ženskog pola. Najveći procenat rezistencije nađen je na Ampicilin u našim rezultatima u vremenskom intervalu od 5.godina, nađen je pad rezistencije na Amoxicilin i Amoksiklav. Diskusija. Naši rezultati, pokazali su veliku sličnost sa radovima na istoj temi, gde je Escherihia coli najčešći uzročnik IUT kod male dece. IUT zastupljenije su kod ženske populacije. Zaključak. Bitno je kontinuirano praćenje zastupljenosti urinarnih infekcija, kao i njihove osetljivosti na antimikrobne lekove, zbog sve veće prisutnosti rezistencije bakterija na postojeće antibiotike.

Ključne reči

Reference

Ahmed, M. N., Vannoy, D., Frederick, A., Chang, S., Lawler, E. (2016) First-Line Antimicrobial Resistance Patterns of Escherichia coli in Children With Urinary Tract Infection in Emergency Department and Primary Care Clinics. Clinical Pediatrics, 55(1): 19-28
Chakupurakal, R., Ahmed, M., Sobithadevi, D. N., Chinnappan, S., Reynolds, T. (2010) Urinary tract pathogens and resistance pattern. Journal of Clinical Pathology, 63(7): 652-654
Chang, S.L., Shortliffe, L.D. (2006) Pediatric Urinary Tract Infections. Pediatric Clinics of North America, 53(3): 379-400
Elder, J.S. (2011) Urinary Tract Infections. u: Nelson Textbook of Pediatrics, Elsevier, 19th ed., 1785-90
Fasugba, O., Mitchell, B.G., Mnatzaganian, G., Das, A., Collignon, P., Gardner, A. (2016) Five-Year Antimicrobial Resistance Patterns of Urinary Escherichia coli at an Australian Tertiary Hospital: Time Series Analyses of Prevalence Data. PLoS One, 11(10): e0164306
Hellerstein, S. (2006) Acute urinary tract infection ??? evaluation and treatment. Current Opinion in Pediatrics, 18(2): 134-138
Pobiega, M., Maciag, J., Pomorska-Wesolowska, M., Chmielarczyk, A., Romaniszyn, D., Ziolkowski, G., Heczko, P.B., Wojkowska-Mach, J., Bulanda, M. (2016) Urinary tract infections caused by Pseudomonas aeruginosa among children in Southern Poland: Virulence factors and antibiotic resistance. Journal of Pediatric Urology, 12(1): 36.e1-36.e6
Swerkersson, S., Jodal, U., Åhrén, C., Sverker, H. (2014) Urinary tract infection in small outpatient children: The influence of age and gender on resistance to oral antimicrobials. Eur J Pediatr, 173, 1075-1081
Wu, C., Lee, H., Chen, C., Tuan, P., Chiu, C. (2016) High prevalence and antimicrobial resistance of urinary tract infection isolates in febrile young children without localizing signs in Taiwan. Journal of Microbiology, Immunology and Infection, 49(2): 243-248
Yilmaz, Y., Tekkanat, T.Z., Aydin, E., Dulger, M. (2016) Bacterial Uropathogens Causing Urinary Tract Infection and Their Resistance Patterns Among Children in Turkey. Iranian Red Crescent Medical Journal, 18(6):
Yoon, J.E., Kim, W.K., Lee, J.S., Shin, K., Ha, T. (2011) Antibiotic susceptibility and imaging findings of the causative microorganisms responsible for acute urinary tract infection in children: a five-year single center study. Korean Journal of Pediatrics, 54(2): 79