Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 9 od 46  
Back povratak na rezultate
Veterinarski glasnik
2015, vol. 69, br. 3-4, str. 205-217
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
doi:10.2298/VETGL1504205T


Ispitivanje osetljivosti na antibiotike sojeva Campylobacter jejuni i Campylobacter coli poreklom od brojlera
aInstitut za higijenu, Vojnomedicinska akademija, Beograd + Stomatološki fakultet Pančevo, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Stomatološki fakultet, Pančevo
cKlinika za gastroenterologiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd

Sažetak

U radu je ispitivana osetljivost na eritromicin, tetraciklin, i ciprofloksacin 16 sojeva Campylobacter jejuni i Campylobacter coli poreklom iz cekuma brojlera, primenom disk-difuzione metode i E-testom. Od 10 ispitivanih sojeva C. jejuni, 1 soj (10%) bio je rezistentan na eritromicin, 5 (50%) na tetraciklin, a 4 na ciprofloksacin (40%) (tabela 1 i 2, grafikon 2). Od 6 ispitivanih sojeva C. coli, 1 soj bio je rezistentan na eritromicin (16,7%), 5 ispitivanih sojeva na tetraciklin i ciprofloksacin (83,3%) (tabela 1 i 2, grafikon 3). Od 16 ispitivanih sojeva C. jejuni i C. coli, 2 soja (12,5%) bilo je rezistentno na eritromicin, 9 na ciprofloksacin (56,2%), a čak 10 ispitivanih sojeva na tetraciklin (62,5%) (tabela 1 i 2, grafikon 1).

Ključne reči