Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Ekonomika preduzeća
2011, vol. 59, br. 1-2, str. 65-72
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/ekopre1102065M


Osiguranje kao determinanta održivog razvoja društva
Savez ekonomista Srbije, Beograd

Sažetak

Svet nije više u poziciji da se suočava sa novim šokovima. Finansijska kriza je smanjila globalnu ekonomsku elastičnost, dok geopolitičke tenzije i povećana socijalna zabrinutost, ukazuju na činjenicu da su države i društva manje nego ikada sposobni da se izbore sa globalnim izazovima. Osiguranje kao institut koji predstavlja spregu javnog i privatnog sektora, treba da podupre osiromašene državne mehanizme osiguranja. Postavlja se pitanje da li je ova uloga preambiciozna u zemljama u kojima se osiguranje smatra nerazvijenim? Osiguranje je u snažnoj korelacionoj vezi sa privrednim razvojem i nije nepoznata misao koja prati teoriju osiguranja, a koja glasi: Pogledaj koliko je razvijeno osiguranje, pa ćeš znati kakva je privreda jedne zemlje i obrnuto. Naš rad baziran je na pokazateljima osiguranja ostvarenim u krizi i nakon nje. Delatnost osiguranja je razmatrana u funkciji privrednog razvoja, analizirani su ključni pokazatelji osiguranja i objašnjen njegov mehanizam, kako bi se izbegle sumnje u postojanje sistemskog rizika u ovoj delatnosti. Zastupljenost osiguranja, kao i identifikacija različitih trendova razvoja životnih i neživotnih osiguranja razmatrani su kako na globalnom, tako i na nivou zemalja bivše Jugoslavije i posebno tržišta Srbije. Problemi sektora osiguranja u Srbiji i moguća rešenja, koja treba da doprinesu jačanju sektora osiguranja i njegove uloge u privrednom razvoju, data su kroz modele čija se primena pokazala uspešnom u drugim zemljama.

Ključne reči

Reference

*** (2010) Annual report 2009. Skopje: Insurance Supervision Agency
*** (2010) Country report No. 10/154 Eugene N. G.: Technical note insurance sector. IMF, Mar
*** (2011) World economic forum: Global risks 2011. Sixth Edition, January
*** (2010) Izveštaj za treće tromesečje 2010. godine. Narodna banka Srbije
Frey, A., Karl, K. (2010) Regulatory issues in insurance. Swiss Re, Sigma, Zurich, br. 3
HANFA (2010) Godišnje izvješće 2009. Zagreb
Harington, S. (2009) The financial crisis, sistemic risks, and the future of insurance regulation. Journal of Risk and Management, vol. 76, br. 4, Dec
Hess, T., Karl, K., Wong, C. (2009) Global insurance review 2009 and outlook 2010, Insights, Swiss Re. u: Economic Research and Consulting Ocasional Papers, Zurich
Hess, T., Karl, K. (2010) Global Insurance review 2010 and outlook 2011/2012. Swiss Re, December
Marović, B., Kuzmanović, B., Njegomir, V. (2009) Osnovi osiguranja i reosiguranja. Beograd: Princip Press
Narodna banka Srbije (2009) Izveštaj za 2009. godinu
Staib, D., Bevere, L. (2010) World insurance in 2009: Premium dipped but industry capital improved. Sigma, Zurich, br. 2/2010
USAID (2006) Assessment on how strengtening the insurance industry in developing countries contributes to economic growth