Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
Socioeconomica
2015, vol. 4, br. 7, str. 243-248
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 16/10/2015
doi: 10.12803/SJSECO.4711215
Strategija upravljanja likvidnošću banke
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet

Sažetak

Likvidnost banke zasniva se na posedovanju likvidnih sredstava i mogućnosti pribavljanja istih na finansijskom tržištu. Likvidnost banke označava njenu sposobnost da izmiruje dospele obaveze po tržišno prihvatljivim cenama. Problem nastaje ako banka ima manjak rezervi likvidnosti. U rešavanju ovog problema banke koriste jednu od postojeće tri strategije upravljanja likvidnošću: upravljanje likvidnošću aktive, upravljanje likvidnošću pasive i upravljanje usklađenom likvidnošću.

Ključne reči

strategija upravljanja likvidnošću banke; upravljanje likvidnošću aktive; upravljanje likvidnošću pasive; upravljanje usklađenom likvdnošću; rizik likvidnosti