Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Bankarstvo
2014, vol. 43, br. 1, str. 12-29
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 28/05/2015
doi: 10.5937/bankarstvo1401012M
Upravljanje rizikom likvidnosti
Belgrade business school - Higher education institution for applied studies, Belgrade

e-adresa: m.milosevic@bbs.edu.rs

Sažetak

Upravljanje rizikom likvidnosti predstavlja značajnu aktivnost svake banke. Da bi bila sposobna da odgovori dospelim obavezama, banka teži da osigura i zadrži potreban nivo likvidnosti svakodnevno. Iako svaka poslovna banka ima sopstvenu metodologiju izračunavanja potrebnog nivoa likvidnosti, datu u okviru usvojenih politika, centralna banka je donela Odluku o upravljanju rizikom likvidnosti, koja predstavlja obavezujuću politiku upravljanja rizikom likvidnosti.

Ključne reči

Reference

Bogojević-Arsić, V. (2009) Upravljanje finansijskim rizicima. Beograd: FON
Brealey, R.A., Myers, S.S., Marcus, A.J. (2009) Fundamentals of corporate finance. New York, itd: McGraw-Hill
Croughy, M., Galai, D., Mark, R. (2006) The Essentials of Risk Management. New York: McGraw-Hill
Cuthbertson, K., Nitesche, D. (2001) Financial engineering: Derivates and risk management. John Wiley and Sons Ltd
Đukanović, S. (2009) Upravljanje finansijskim rizicima - praktikum. Novi Sad: VPŠSS
Đukić, Đ. (2011) Upravljanje rizicima i kapitalom u bankama. Beograd: CIDEF
Hull,, John, C. (2010) Risk Management and Financial Institutions. Boston: Pearson
Hull, J. (2007) Risk management and financial institutions. Pearson Prentice Hall
Ivanović, P. (2009) Upravljanje rizicima u bankama. Beograd: Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije
Milošević, M. (2012) Upravljanje finansijskim rizicima. Beograd: VŠSSRBP
van Greuning, H., Brajović-Bratanović, S. (2006) Analiza i upravljanje bankarskim rizicima. Zagreb: Mate