Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 324  
Back povratak na rezultate
Bankarstvo
2020, vol. 49, br. 2, str. 115-130
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 26/07/2020
doi: 10.5937/bankarstvo2002115B
Creative Commons License 4.0
Komplajans, pravni poslovi i resursi
Evropski institut za komplajans i etiku

e-adresa: andrijana.bergant@eisep.si

Sažetak

Komplajans funkcija se često susreće sa problemom preopterećenosti, koji se dovodi u vezu sa dodeljivanjem dužnosti od strane Upravnog odbora (ili njihove administrativne uprave) ili drugog menadžmenta, čime se dovodi do konstantnog povećavanja obima posla za komplajans funkciju, u slučajevima kada ima isti ili čak smanjen broj zaposlenih ili manje drugih resursa. Istovremeno, postoje propusti u načinu na koji kompanije interno shvataju dužnosti i odgovornosti koje treba da ima komplajans funkcija, kao i razliku između ove funkcije i pravnih poslova ili sličnih funkcija u praksi. Dok stručnjaci za komplajans dobro razumeju da se njihov posao zasniva na riziku, unakrsnim procesima i mešavini savetodavno-upravljačkih nezavisnih aktivnosti, drugi to mogu shvatiti kao linearan, usko stručan, pravno usmeren posao odvojen od ostalih funkcija. Iako neki posmatraju komplajans kao "organizacioni silos", gde je određeno polje stručnosti ograničeno na zaseban, odvojen sektor sa fiksnim, strogim granicama, koji se tiče cele kompanije, takvo poslovanje zapravo ne dovodi do integracije i saradnje, čime komplajans funkcija mora da se bavi. Ovaj rad se detaljnije bavi takvim izazovima i predlaže proverene, praktične pristupe za efikasno suočavanje sa njima.

Ključne reči

komplajans; pravni poslovi; rizik; korporativno upravljanje; interni sistem kontrole; efektivni menadžment

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
BASEL Committee on Banking Supervision (2005), Compliance and the Compliance Function In Banks, https://www.bis.org/publ/bcbs113.pdf
EBA Guidelines on Internal Governance (revised, 2017) https://eba.europa.eu/ regulation-and-policy/internal-governance/guidelines-on-internal-governance-revised
Fox, R. Thomas (2014), Why the Compliance Function is Different Than the Legal Function, http://fcpacompliancereport.com/2014/06/ why-the-compliance-function-is-different-than-the-legal-function
ISO 19600: Compliance Systems Management -Guidelines (2014)
OECD Principles of Corporate Governance (revised, 2015) http://www.oecd.org/ corporate/principles-corporate-governance
Volkov, Michael (2017), Legal and Compliance Coordination -An Essential Foundation to an Effective Compliance Program (Part IV of IV), https://blog.volkovlaw.com/2017/03/ legal-compliance-coordination-essential-foundation-effective-compliance-program-partiv-iv