Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 316  
Back povratak na rezultate
Bezbednost, Beograd
2020, vol. 62, br. 1, str. 121-137
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 18/05/2020
doi: 10.5937/bezbednost2001121C
Nova arhitektura i rizici u poslovanju sa platnim karticama
aKriminalističko-policijski univerzitet, Beograd
bCustoms Administration of the Republic of Serbia, Customs Office Niš

e-adresa: aleksandar.cudan@kpu.edu.rs, d.nikolic@gmail.com, dalibor.kekic@kpu.edu.rs

Sažetak

Digitalizacija u svim sferama društvenog života, velika rasprostranjenost i mogućnosti "pametnih" telefona i sve veća zastupljenost elektronskih sadržaja, usluga, dovodi do pojave novih očekivanja i novih zahteva banaka, kupaca i prodavaca, koji se odnose na savremenu arhitekturu poslovanja sa platnim karticama. Plaćanja su sastavni deo poslovnih operacija, bez obzira da li se radi o tradicionalnom ili onlajn poslovanju, te je iz tih razloga neophodno pronaći najbolji način da se plati za dobra ili uslugu uz korišćenje novih tehnoloških i komunikacionih rešenja. Predmet istraživanja u radu je analiza karakteristika savremenih rizika, faktora razvoja, ekonomskih efekata i zastupljenosti platnih kartica u sistemu elektronskog novca, plaćanja i elektronskog bankarstva, sa ciljem da ukažemo na moguće pozitivne ekonomske posledice i neophodnost inoviranja i upotpunjavanja zakonske regulative u ovoj oblasti. U radu su korišćene opšte kao i posebne naučne metode i postupci logičnog zaključivanja, statistički, kao i pozitivistički pravni metod. Način istraživanja sadrži: izbor i primenu naučnih metoda, izbor podataka i obuhvat istraživanja.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Balaban N., Ristić Ž., Đurković J., Trninić J., Tumbas P. (2007), Informacione tehnologije i informacioni sistemi, Ekonomski fakultet Subotica.
Babović S. (2018), Krivično delo falsifikovanja i zloupotrebe platnih kartica u zakonodavstvu Republike Srbije i državama Zapadnog Balkana, Pravo teorija i praksa, 7-9, 62-74.
Čudan A., Nikoloska S. (2018), Ekonomski kriminal, Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd.
Čudan A., Ivanović Z. (2017), The Ninth International Conference on Business Information Security BISEC, Beograd, 93-103.
Granville V. (2017), A Guide to Data Science for Fraud Detection Posted.
Janković S. (2011), Falsifikovanje platnih kartica, kao pojavni oblik kompjuterskog kriminala, Bezbednost, 1/2011, 176-189.
Jaracz J. (2018), Card Fraud and Card Declines Not Uncommon, London.
Končar J. (2008), Elektronska trgovina, Ekonomski fakultet u Subotici, Subotica.
Lazović V., Đuričković T. (2018), Digitalna ekonomija, Nacionalna biblioteka Crne Gore, Cetinje.
Lee J. G., Scott G. G. (2017), Preventing Credit Card Fraud: A Complete Guide for Everyone from Merchants to Consumers, London.
Narodna banka Srbije (2018), Sistem za instant plaćanja, Beograd, 1-8.
Privredna komora Srbije (2018), Platne kartice, Beograd, 1-106.
Urošević V. (2009), Nigerijska prevara u Republici Srbiji, Bezbednost, 3/2009, 142-161.