Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 3 od 324  
Back povratak na rezultate
Bezbednost, Beograd
2020, vol. 62, br. 1, str. 121-137
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 18/05/2020
doi: 10.5937/bezbednost2001121C
Nova arhitektura i rizici u poslovanju sa platnim karticama
aKriminalističko-policijski univerzitet, Beograd
bCustoms Administration of the Republic of Serbia, Customs Office Niš

e-adresa: aleksandar.cudan@kpu.edu.rs, d.nikolic@gmail.com, dalibor.kekic@kpu.edu.rs

Sažetak

Digitalizacija u svim sferama društvenog života, velika rasprostranjenost i mogućnosti "pametnih" telefona i sve veća zastupljenost elektronskih sadržaja, usluga, dovodi do pojave novih očekivanja i novih zahteva banaka, kupaca i prodavaca, koji se odnose na savremenu arhitekturu poslovanja sa platnim karticama. Plaćanja su sastavni deo poslovnih operacija, bez obzira da li se radi o tradicionalnom ili onlajn poslovanju, te je iz tih razloga neophodno pronaći najbolji način da se plati za dobra ili uslugu uz korišćenje novih tehnoloških i komunikacionih rešenja. Predmet istraživanja u radu je analiza karakteristika savremenih rizika, faktora razvoja, ekonomskih efekata i zastupljenosti platnih kartica u sistemu elektronskog novca, plaćanja i elektronskog bankarstva, sa ciljem da ukažemo na moguće pozitivne ekonomske posledice i neophodnost inoviranja i upotpunjavanja zakonske regulative u ovoj oblasti. U radu su korišćene opšte kao i posebne naučne metode i postupci logičnog zaključivanja, statistički, kao i pozitivistički pravni metod. Način istraživanja sadrži: izbor i primenu naučnih metoda, izbor podataka i obuhvat istraživanja.

Ključne reči

Reference

Babović, S. (2015) Krivično delo falsifikovanja i zloupotrebe platnih kartica u zakonodavstvu Republike Srbije i državama zapadnog Balkana. Pravo - teorija i praksa, vol. 32, br. 7-9, str. 62-74
Balaban, N., Ristić, Ž., Đurković, J., Trninić, J., Tumbas, P. (2007) Informacione tehnologije i informacioni sistemi. Subotica: Ekonomski fakultet
Čudan, A., Nikoloska, S. (2018) Ekonomski kriminal. Beograd: Kriminalističko-policijski univerzitet
Čudan, A., Ivanović, Z. (2017) The Ninth International Conference on Business Information Security: BISEC. Beograd, 93-103
Granville, V. (2017) A guide to data science for fraud detection posted
Janković, S. (2011) Falsifikovanje platnih kartica kao pojavni oblik kompjuterskog kriminaliteta. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 1, str. 176-188
Jaracz, J. (2018) Card fraud and card declines not uncommon. London
Končar, J. (2008) Elektronska trgovina. Subotica: Ekonomski fakultet u Subotici
Lazović, V., Đuričković, T. (2018) Digitalna ekonomija. Cetinje: Nacionalna biblioteka Crne Gore
Lee, J.G., Scott, G.G. (2017) Preventing credit card fraud: A complete guide for everyone from merchants to consumers. London
Narodna banka Srbije (2018) Sistem za instant plaćanja. Beograd, 1-8
Privredna komora Srbije (2018) Platne kartice. Beograd, 1-106
Urošević, V. (2009) 'Nigerijska prevara' u Republici Srbiji. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 3, str. 145-157