Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Baština
2012, br. 33, str. 57-72
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 22/03/2013
Creative Commons License 4.0
Kostićev povratak u budućnost
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresa: jasmina_vucetic@yahoo.com

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

Inspiraciju za nastanak ovog ogleda autorka je našla u čudesnoj aktuelnosti Kostićeve poezije i romantičarskih ideja koje su (mada je romantizam kao književni pokret odavno nestao sa književnoumetničke scene), preživele i reaktualizovane u naše vreme u vidu neoromantičarskih tendencija i eskalacije nacionalnih osećanja. Polazeći od briljantne studije Stanislava Vinavera o Lazi Kostiću, pod nazivom Zanosi i prkosi Laze Kostića, koju Vinaver otvara reminiscencijom na začetnika istoriografije u Srba, Jovana Rajića, i njegovo shvatanje Minerve, boginje učenosti i mudrosti u starih Rimljana, autorka ovog rada pokušava na primeru Kostićeve poezije da sagleda u kojoj je meri Pesnik usvojio Minervin nauk, a na primeru savremenih dešavanja, u kojoj meri smo to kao nacija, učinili mi.

Ključne reči

Laza Kostić; Jovan Rajić; Stanislav Vinaver; Minerva; učiteljica života; istorija koja se ponavlja; romantizam; neoromantizam; rodoljubiva poezija

Reference

Kašanin, M. (1968) Sudbine i ljudi - ogledi o srpskim piscima. Beograd: Prosveta
Kostić, L. (1984) Knjiga o Zmaju. Beograd: Prosveta, 259
Kostić, L. (1989) Pesme. u: Sabrana dela, Novi Sad: Matica srpska
Kostić, L. (1991) Gete i njegova narodna svijest. u: Palavestra Predrag [ur.] O književnosti-memoari, Novi Sad: Matica srpska
Radić, R. (2005) Srbi pre Adama i posle njega - istorija jedne zloupotrebe. Beograd: Stubovi kulture
Sekulić, I. (1961) Đura Jakšić - sudbina i karakter. u: Jakšić Đura [ur.] Pesme, Jelisaveta, proza, Novi Sad: Matica Srpska
Simonović, R. (1986) Uspomena na dr Lazu Kostića. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Vinaver, S. (1963) Zanosi i prkosi Laze Kostića. Novi Sad: Forum
Živković, D. (1951) Predgovor. u: Kostić Laza [ur.] Pesme i drame, Beograd: Novo pokoljenje