Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:138
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:138

Sadržaj

članak: 8 od 20  
Back povratak na rezultate
2014, br. 2, str. 177-197
Forma pesme u romantizmu
nema
Ključne reči: forma pesme; romantizam; složena pesma; razvijena pesma; Šopen
Sažetak
Forma pesme spada u najzastupljenije muzičke forme romantizma. Kompozitori 19. veka koriste formu pesme i kad je samostalno delo, ali i stav većih cikličnih kompozicija. Romantičarska forma pesme pokazuje širok dijapazon varijeteta, počevši od spoljnjeg formalnog okvira, pa sve do unutrašnje strukture. Stoga, autorke u ovom radu istraživanje usmeravaju ka tipologiji pesme i aspektima koji se tiču unutrašnje strukture, odnosa segmenata kao što su kontrast i kontinuitet, potom ka harmonskom i tematskom planu, fokusirajući se na neka od najprovokativnijih pitanja. Prateći primeri iz umetničke literature uglavnom potiču iz bogatog opusa Frederika Šopena, čiji mali instrumentalni komadi za klavir sadrže sve karakteristike važeće za formu pesme u romantizmu.
Reference
Benward, B., Saker, M. (2003) Music: In theory and practice. McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages, Vol. I, p. 315. Seventh Edition
Douglass, G. (1979) Form in tonal music. New York: Holt, Rinehart and Winston
Levarie, S., Ernst, L. (1980) Musical morphology: a discourse and a dictionary. Kent State University Press
Mihajlović, M. (1998) Muzički oblici. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Renwick, W. Ternary form in tonal music. Retrived December 20, 2013 from the World Wide Web http://www.humanities.mcmaster.ca/~mus701/tern.htm
Rozen, Č. (1979) Klasični stil - Hajdn, Mocart, Betoven. Beograd: Nolit
Skovran, D., Peričić, V. (1991) Nauka o muzičkim oblicima. Beograd: Univerzitet umetnosti
White, J.D. (1984) The analysis of music. Scarecrow Pr, 2nd edition
Willi, A., ed. (1969) Harvard dictionary of music. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2nd ed. rev. and enlarged
Zatkalik, M., Medić, M., Vlajić, S. (2003) Muzička analiza 1. Beograd: Klio
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/ZbAkUm1402177V
objavljen u SCIndeksu: 17.05.2015.