Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 4 od 52  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2019, vol. 74, br. 6, str. 896-902
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/tehnika1906896D
Creative Commons License 4.0
Procena kvaliteta voda lokalnih vodovoda u Republici Srbiji i gradu Kraljevu
aJKP "Vodovod", Kraljevo
bZavod za javno zdravlje, Kraljevo
cVojnomedicinska akademija

e-adresa: dimzoran75@yahoo.com

Sažetak

Čovek svojom aktivnošću značajno zagađuje životnu sredinu. Ova zagađenja mogu imati velike posledice po celu planetu, a najbitnija je dezertifikacija, pretvaranje planete u pustinju i povlačenje vode u dubine. Kvalitet vode zavisi od prirodnih činilaca i ljudske aktivnosti, kao i regulacije samog slivnog područja. Ubrzani i veliki porast stanovništva dovodi do povećane potrebe za vodom u životu i za proizvodnju hrane. Ovo ujedno predstavlja odlučujući faktor za univerzalnu brigu za očuvanje vode. Posebnu pažnju treba posvetiti vodovodima u seoskim sredinama na teritoriji Republike Srbije koji su opterećeni mnogobrojnim problemima kako tehničke prirode, tako i sa aspekta gazdovanja i imovinsko pravne prirode. Kao posledica tog stanja dolazi neretko do otežanog ili potpunog prekida vodosnabdevanja, kao i do lošeg kvaliteta vode za piće. U poslednjih par godina komunalna preduzeća u našoj zemlji počinju da se sve više angažuju na rešavanju ovih problema. Uzevši kriterijume iz važećeg Zakona o vodama Republike Srbije seoski vodovodi su vodna tela koja se koriste za snabdevanje vodom za piće više od 50 stanovnika, ili kod kojih je prosečno zahvatanje vode veće od 10 m3/dan. Na celokupnoj teritoriji Republike Srbije postoji veliki broj seoskih vodovoda prema kojima postoji zakonska obaveza da se obezbedi dovoljna i kvalitetna voda za piće. Ovaj rad će se baviti načinima rešavanja kvantitetom i kvalitetom vode za piće u pojedinim opštinama u Srbiji, a sve radi analize i traganja za najboljim rešenjima, za snabdevanjem značajnog procenta stanovništva naše zemlje koji žive u seoskim sredinama.

Ključne reči

Reference

*** (2011/2018) Zakon o komunalnim delatnostima. Sl. glasnik RS, 88/2011, 104/2016 i 95/2018
*** (2014) Odluka o vodovodu i kanalizaciji. Sl. list opštine Vrnjačka Banja, 19
*** (2011) Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje. Službeni glasnik RS, 67
*** (2018) Odluka o opštim uslovima za održavanje i korišćenje javnog lokalnog vodovoda u seoskim naseljima na treritoriji grada Kraljeva. Sl. list grada Kraljeva, br. 27
*** (2010/2018) Zakon o vodama. Sl. glasnik RS, br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 - dr. zakon
*** (1982) Pravilnik o opasnim materijama u vodi. Službeni glasnik SRS, 31
*** (1998/1999) Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Sl. list SRJ, 42/98, 44/99
Dalmacija, B., Agbaba, J., Klašnja, M., ur. (2009) Savremene metode u pripremi vode za piće. Novi Sad: Futura, I izdanje
Dimitrijević, Z., Marinović, D., Dimitrijević, N. (2016) Seoski vodovodi na teritoriji grada Kraljeva. u: Zbornik radova VIK '16, Vrdnik, oktobar 2016., str. 77-86
Gaćeša, S., Klašnja, M. (1994) Tehnologija vode i otpadnih voda. Beograd: Duga
Kristoforović-Ilić, M., Radovanović, M., Vajagić, L., Jeftić, Z., Folić, R., Krnjetin, S., Obrknežev, R. (1998) Komunalna higijena. Novi Sad: Prometej, 13
Marinović, D., Stojanović, M., Popović, D. (2012) Kvalitet vode seoskih vodovoda. u: Vodovod i kanalizacija'12 (VIK '12), Vršac, Zbornik radova, oktobar 2012, pp. 156-164
Marinović, D.D., Savić, V.M., Dimitrijević, N.M., Stojanović, M.T., Popović, D.B. (2014) Kvalitet vode za piće iz seoskih vodovoda posle majskih poplava 2014. godine u okolini grada Kraljeva. u: Zbornik radova VIK '15, Vršac, str. 67-73, oktobar
Milojević, M. (1990) Snabdevanje vodom i kanalisanje naselja. Građevinski fakultet
Milosavljević, S.M. (2004) Strukturne instrumentalne metode. Beograd: Hemijski fakultet
Poček, B., Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu (1990) Voda za piće, standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti. Beograd: Privredni pregled, NIR
Tomašević, A.V., Milićević, Z.D. (2001) IV-Jugoslovenski simpozijum - Hemija i zaštita životne sredine, Zrenjanin. pp. 121-124
Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inžinjerstvo (2012) Aktuelni problemi i uštede u preduzećima vode i kanalizacije. Beograd