Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
Biotechnology in Animal Husbandry
2015, vol. 31, br. 4, str. 457-466
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 03/03/2016
doi: 10.2298/bah1504457V
Faktori rizika kod salmoneloze svinja i mere kontrole u procesu proizvodnje i transporta životinja
Naučni institut za veterinarstvo 'Novi Sad', Novi Sad

e-adresa: branka@niv.ns.ac.rs

Projekat

Istraživanje farmakoloških karakteristika antimikrobnih agenasa, uvođenje novih tehnoloških rešenja i alternativnih metoda profilakse s ciljem da se poboljša kontrola infektivnih oboljenja domaćih životinja (MPNTR - 31071)
Praćenje zdravstvenog stanja divljači i uvođenje novih biotehnoloških postupaka u detekciji zaraznih i zoonoznih agenasa - analiza rizika za zdravlje ljudi, domaćih i divljih životinja i kontaminaciju životne sredine (MPNTR - 31084)

Sažetak

Svinje i proizvodi od svinjskog mesa su često izvor humanih slučajeva salmoneloze. Salmonela može ući u lanac hrane na bilo kojoj tački lanca, od ishrane životinja, proizvodnje na farmi, na klanici ili pakeraju, tokom proizvodnje, prerade proizvoda, u snabdevanju i pripremi hrane u domaćinstvu. Razumevanje epidemiologije salmoneloza u svim fazama proizvodnog lanca je od presudnog značaja. Proizvodnja svinja slobodnih od Salmonella spp. redukovala bi rizik za nastajanja i javljanje ove zoonoze kod ljudi. Proizvodnja svinja slobodnih od salmonela teško je izovodljiva iz praktičnih i finansijskih razloga. Međutim, realno je moguće utvrditi serološki status farme svinja baziran na rezultatima pregleda krvi ili mesnog soka uzetog od zaklanih svinja. Ovim postupkom definišu se farme 'slobodne od salmonela'. Osnovni pravci delovanja su: sprečavanje unosa salmonela na farmu i smanjivanje broja inficiranih jedinki na farmi i zaustavljanje njenog širenja. Najbolji način za prevenciju bolesti je sprečavanje ulaska na farmu. Kako bi efikasno rešavali problem salmoneloze kod ljudi, čiji je uzrok svinjsko meso ili proizvodi, potrebno je da se uvedu mere kontrole istovremeno na svim nivoima u lancu proizvodnje.

Ključne reči

Reference

Berends, B.R., Urlings, H.A., Snijders, J.M., van Knapen, F. (1996) Identification and quantification of risk factors in animal management and transport regarding Salmonella spp. in pigs. Int J Food Microbiol, 30(1-2): 37-53
Berends, B.R., van Knapen, F., Mossel, D.A., Burt, S.A., Snijders, J.M. (1998) Impact on human health of Salmonella spp. on pork in The Netherlands and the anticipated effects of some currently proposed control strategies. Int J Food Microbiol, 44(3): 219-29
Dahl, J., Wingstrand, A., Baggesen, D.L., Nielsen, B. (1997) Salmonella reduction at the farm level. u: Proceedings of the 2nd International Symposium on Epidemiology and Control of Salmonella in Pork, Copenhagen, 20-22 August, 182-184
Dahl, J., Joergensen, L., Wingstrand, A. (1999) An intervention study of the effect of implementing Salmonella-controlling feeding strategies in Salmonella-high prevalence herds. u: Proceedings of the 3rd International Symposium on Epidemiology and Control of Salmonella in Pork, Washington, 5- 7.08., 340-342
Davies, P.R., Funk, J.A. (1999) Epidemiology and control of Salmonella in pork-some of the questions. u: Proceedings of the 3rd International Symposium on Epidemiology and Control of Salmonella in Pork, Washington, 5- 7.08., 1-11
Davies, R.H., Wray, C. (1997) Distribution of Salmonella contamination in ten animal feedmills. Vet Microbiol, 57(2-3): 159-69
Fedorka-Cray, P.J., Hogg, A., Gray, J.T., Lorenzen, K., Velasquez, J.V.O.N., Behren, P. (1997) Feed and feed trucks as sources of Salmonella contamination in swine. Swine Health Prod., 189-193; 5
Grgić, Ž., Stojanov, I., Došen, R., Vidić, B., Ličina, J. (2004) Značaj laboratorijskih ispitivanja za praćenje prisustva salmonella vrsta u meterijalima poreklom od svinja (Importance of laboratory examination in following presence of Salmonella spp. in the samples from pigs). u: Blagoje Stančić [ur.] Zbornik kratkih sadržaja, Simpozijum Veterinarstvo i stočarstvo u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane, Herceg Novi, 21-25.juni 2004, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Kljajić, R., Vidić, B. (2010) Analiza opasnosti, procena rizika i identifikacija kontrolnih mera za bezbednost hrane u farmskom uzgoju životinja. Novi Sad: Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad
Kljajić, R., Vidić, B. (2010) Osnovni elementi za bezbednost hrane u farmskom uzgoju životinja. Novi Sad: Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad
Kljajić, R., Vidić, B., Petrović, J., Stevančević, M., Tešić, M., Aleksić, Z. (2006) Faktori rizika za bezbednost hrane u farmskom uzgoju životinja. Savremena poljoprivreda, vol. 55, br. 5, str. 104-111
Morgan, I.R., Krautil, F.L., Craven, J.A. (1987) Bacterial populations on dressed pig carcasses. Epidemiol Infect, 98(1): 15-24
Morgan, I.R., Krautil, F.L., Craven, J.A. (1987) Effect of time in lairage on caecal and carcass salmonella contamination of slaughter pigs. Epidemiol Infect, 98(3): 323-30
Mousing, J., Jensen, P., Halgaard, C., Bager, F., Feld, N., Nielsen, B., Nielsen, J.P., Bech-Nielsen, S. (1997) Nation-wide Salmonella enterica surveillance and control in Danish slaughter swine herds. Preventive Veterinary Medicine, 29(4): 247-261
Pedersen, B.K. (1997) Control of Salmonella in pig herds: improved housing and management. u: Proceedings of the 2nd International Symposium on Epidemiology and Control of Salmonella in Pork, Copenhagen, 20-22 August, 179-181
Rajkowski, K.T., Eblen, S., Laubauch, C. (1998) Efficacy of washing and sanitizing trailers used for swine transport in reduction of Salmonella and Escherichia coli. Journal of food protection, 61(1): 31-5
Stojanov, I., Grgić, Ž., Došen, R., Vidić, B., Ličina, J. (2005) Ispitivanje prisustva Salmonella vrsta u krvi i organima svinja. Veterinarski glasnik, vol. 59, br. supl. 5-6, str. 705-711
Swanenburg, M., Urlings, H.A., Keuzenkamp, D.A., Snijders, J.M. (2001) Salmonella in the lairage of pig slaughterhouses. J Food Prot, 64(1): 12-6
Swanenburg, M., Urlings, H.A., Snijders, J.M., Keuzenkamp, D.A., van Knapen, F. (2001) Salmonella in slaughter pigs: Prevalence, serotypes and critical control points during slaughter in two slaughterhouses. International journal of food microbiology, 70(3): 243-54
van der Wolf, P.J., van Schie, F.W., Elbers, A.R.W., Engel, B., van der Heijden, H.M.J.F., Hunneman, W.A., Tielen, M.J.M. (2001) Administration of acidified drinking water to finishing pigs in order to prevent salmonella infections. Veterinary Quarterly, 23(3): 121-125
Vidić, B., Velhner, M., Mašić, Z., Savić-Jevđenić, S., Prica, N. (2008) Epizootiološke karekteristike i mere kontrole salmonela infekcija na farmama svinja - Epozootiological characteristics and control measures of salmonella infection in pig farms. u: Zbornik radova i kratkih sadržaja, 20.Savetovanje veterinara Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor 24-27.09., Srpsko veterinarsko društvo, 166-169
Vidić, B., Savić, S., Bugarski, D., Milanov, D., Prica, N., Vidić, V. (2014) Influence of intensive animal breeding to the appearance of infectious diseases (zoonoses). u: Proceedings of the First International Symposium on Animal Science, 23-25th September, Belgrade, 423-427
Vidić, B., Savić, S., Prica, N., Milanov, D. (2014) Control measures of zoonoses at the farm level and food safety. u: 12th International Symposium of Animal Biology and Nutrition, November 14, Balotesti, Romania, Abstract books
Vidić, B., Boboš, S., Savić-Jevđenić, S., Prica, N. (2008) Značaj primene biosigurnih mera i mera kontrole zoonoza na farmama sa aspekta bezbedne hrane. Savremena poljoprivreda, vol. 57, br. 3-4, str. 89-96
Warriss, P.D., Brown, S.N., Edwards, J.E., Anil, M.H., Fordham, D.P. (1992) Time in lairage needed by pigs to recover from the stress of transport. Vet Rec, 131(9): 194-6
Williams, L.P., Newell, K.W. (1970) Salmonella excretion in joy-riding pigs. American Journal of Public Health and the Nations Health, 60(5): 926-929