Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
Acta veterinaria
2014, vol. 64, br. 2, str. 257-268
jezik rada: engleski
vrsta rada: istraživanja
objavljeno: 08/05/2015
doi: 10.2478/acve-2014-0024
Antibiotska rezistencija i molekularna ispitivanja Salmonella enterica subspecies enterica serovar Infantis izolovanih u slučajevima oboljenja ljudi i sa trupova brojlera
aInstitut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine
cVeterinary Specialized Institute, 'Kraljevo', Kraljevo

Projekat

Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu (MPNTR - 46009)

Sažetak

Tokom 2012. godine sprovedena su istraživanja higijene procesa proizvodnje trupova brojlera, na tri klanice u Republici Srbiji. Ispitano je 150 uzoraka kožica vrata brojlera i utvrđeno je 17 izolata salmonela. Izolati su, korišćenjem odgovarajućih monovalentnih i polivalentnih seruma, tipizovani kao Salmonella enterica subspecies enterica serovar infantis (S. Infantis 6, 7, r, 1, 5). U slučajevima oboljenja ljudi, izolovano je 5 uzoraka salmonele identičnog serovarijeteta. Nakon toga, na 22 uzorka, rađeno je ispitivanje antibiotske rezistencije izolata disk difuzionim testom. Izolati su pokazali rezistentnost prema: ampicilinu i nalidiksičnoj kiselini (95,5%), tetraciklinu (91%), cefotaksim/klavulanskoj kiselini (68,2%), ali ne i prema ciprofl oksacinu, gentamicinu i trimetoprim/sulfametoksazolu (0%). Stepen genetske sličnosti izolata poreklom od obolelih ljudi i sa trupova brojlera je određen molekularnim metodama. Analiza klastera je pokazala prisustvo 7 profi la, dok svi izolati imaju 92% genetske sličnosti. Iako postoje razlike u antimikrobnoj rezistenciji izolata poreklom od obolelih ljudi i sa kožica vrata brojlera, ne može se isključiti epidemiološka povezanost, jer kod dominantnog genotipa SINFXB0001, utvrđenog kod 8 izolata poreklom od obolelih ljudi (3 izolata) i sa kožica vrata brojlera (5 izolata), postoji genetska sličnost od 100%. Na osnovu dobijenih rezultata, istraživanje je pokazalo da prisustvo S. Infantis na trupovima brojlera predstavlja hazard po zdravlje ljudi.

Ključne reči

Salmonellosis; prevalence of Salmonella on broiler carcasses; Salmonella Infantis; antibiotic resistance; PFGE