Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 21  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
2016, vol. 19, br. 18, str. 261-272
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 16/06/2017
Inkluzivna praksa i samoefikasnost budućih učitelja
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

Sažetak

Cilj istraživanja čije rezultate predstavljamo bio je da se ustanovi kako studenti, budući učitelji, procenjuju sopstvenu kompetentnost za rad u inkluzivnom obrazovanju. U istraživanju je učestvovalo 84 studenta završne godine akademskih studija Učiteljskog fakulteta u Užicu. Primenjeni su anketni upitnik i skala stavova Efikasnost nastavnika u inkluzivnoj praksi. Skala se sastoji od 18 ajtema usmerenih na procenu samoefikasnosti, u odnosu na: sposobnosti realizacije inkluzivne nastave, saradnju sa roditeljima učenika sa smetnjama i upravljanje ponašanjem učenika koji imaju smetnje u razvoju. Dobijeni podaci obrađeni su deskriptivnim i korelacionim metodama, a rezultati su pokazali da studenti uglavnom pozitivno procenjuju svoje sposobnosti za učestvovanje u inkluzivnom obrazovanju. Studenti najbolje procenjuju svoju samoefikasnost u radu sa roditeljima dece sa smetnjama, a najmanje samopouzdanja imaju kada je u pitanju sposobnost izvođenja inkluzivne nastave. Ovi rezultati naglašavaju važnost praćenja i kontinuiranog rada na razvijanju kompetencija potrebnih za inkluzivno obrazovanje kroz unapređenje studijskih programa, a posebno studentske prakse.

Ključne reči