Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 9 od 21  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2015, vol. 64, br. 2, str. 301-312
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 29/07/2015
doi: 10.5937/nasvas1502301N
Ispitivanje efektivnosti modela višefrontalne nastave na strukovnim studijama iz oblasti tehnologije
aVisoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
cUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju
dUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresa: dragannovkovic72@gmail.com, ilijac@uns.ac.rs, nebojsha.beograd@gmail.com, oljajovanovic.ps@gmail.com

Sažetak

Orijentacija obrazovnog sistema ka pravednosti i kvalitetu obrazovanja je nametnula potrebu za individualizovanim pristupom učeniku/studentu. Ovo je posebno naglašeno u visokoobrazovnim institucijama strukovnih studija u oblasti tehnologije, koje često za primarni cilj imaju individualni trening studenata za upotrebu visokospecijalizovanih softverskih i hardverskih oruđa. Imajući to u vidu, ove studije zahtevaju pomeranje od frontalne nastave na kreiranje okruženja za učenje/nastavu koje je usmereno na studenta. Višefrontalni metod, kojim se bavimo u ovom radu, je do sada eksperimentalno istraživan u osnovnim i srednjim školama u Srbiji, gde je pokazao značajne rezultate koji su ukazali na potrebu za daljim istraživanjima. Istraživanje koje će biti predstavljeno je imalo za cilj ispitivanje efektivnosti modela višefrontalne nastave na strukovnim studijama iz oblasti tehnologije. Rezultati ukazuju da primena višefrontalnog metoda nastave pokazuje pozitivan efekat na studentska postignuća, samoefikasnost i opšti osećaj lične dobiti i zadovoljstva.

Ključne reči

višefrontalni metod nastave; efektivnost nastavnog metoda; samoefikasnost; samoregulisano učenje; strukovne studije

Reference

Azevedo, R. (2005) Using Hypermedia as a Metacognitive Tool for Enhancing Student Learning? The Role of Self-Regulated Learning. Educational Psychologist, 40(4): 199-209
Gajić, O.D., Daljifi, Đ., Gužalić, D., Narančić, J. (2006) Model višefrontalne nastave - efekti primene u nastavi psihologije. Nastava i vaspitanje, vol. 55, br. 1, str. 5-21
Havelka, N.N. (2001) Odnos učenika prema eksperimentalnoj i tradicionalnoj nastavi u Srednjoj tehničkoj PTT školi u Beogradu. Nastava i vaspitanje, vol. 50, br. 5, str. 459-500
James, M., Pollard, A. (2011) Principles for Effective Pedagogy: International Response to Evidence from the UK Teaching and Learning Research Programme. New York: Routledge
Pintrich, P.R. (1999) The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning. International Journal of Educational Research, 31(6): 459
Pintrich, P.R., Zusho, A. (2002) The development of academic self-regulation: The role of cognitive and motivational factors. u: Wigfield A., Eccle J.S. [ur.] Development of achievement motivation, San Diego: Academic Press, pp. 249-284
Pintrich, P.R. (2004) A Conceptual Framework for Assessing Motivation and Self-Regulated Learning in College Students. Educational Psychology Review, 16(4): 385-407
Pintrich, P.R. (1995) Understanding self-regulated learning. New Directions for Teaching and Learning, 1995(63): 3-12
Savić, P. (1997) Nova škola - demokratski preobražaj škole i društva. Beograd: školski PTT centar
Yorke, M. (2005) Increasing the chances for student success. u: Rust C. [ur.] Improving Student Learning 12: Diversity and Inclusiveness, Oxford: Centre for Staff and Learning Development, pp. 35-52
Zimmerman, B.J., Schunk, D.H. (2001) Reflections on theories of self-regulated learning and academic achievement. u: Zimmerman B.J., Schunk D.H. [ur.] Self-Regulated Learning and Academic Achievement: Theoretical Perspectives, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, pp. 289-307