Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 10 od 21  
Back povratak na rezultate
Istraživanja u pedagogiji
2015, vol. 5, br. 2, str. 25-30
jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 08/01/2016
doi: 10.17810/2015.13
Samoefikasnost i akademsko izvođenje na engleskom jeziku
Department of Education, University of Calicut, India

e-adresa: meera_jayaprakash@gmail.com, mkjumi@gmail.com

Sažetak

Studija se bavi pregledom relevatne literature koja se bavi samoefikasnošću, centralnim pitanjem socijalne kognitivne teorije u oblasti učenja jezika. Razmatra se i uloga samoefikasnosti u akademskom izvođenju. U globalnom svetu engleski jezik postaje osnovno sredstvo u oblasti međunarodnih odnosa i komunikacije. Samim tim, istraživači pokušavaju da ustanove vezu između samoefikasnosti i akademskog izvođenja na engleskom jeziku u slučaju srednoškolskih učenika. Istraživanje se bavilo proverom hipoteze na uzorku od 520 učenika srednje škole. Kao instrumenti korišćeni su skala samoefikasnosti i test akademskog izvođenja na stranom jeziku. Rezultati pokazuju da postoji značajna razlika u akademskom izvođenju na engleskom jeziku i samoefikasnosti između učenika iz ruralnih i onih iz urbanih sredina. Kada se radi o polu ispitanika i tipu škole, odnosno načina upravljanja školom nisu utvrđene značajne razlike.

Ključne reči

akademsko izvođenje; engleski jezik; samoefikasnost